Studieekonomi och resekort

Du som går i gymnasieskolan eller gymnasial utbildning får studiestöd efter det kvartal du fyllt 16 år fram till det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år.

Studiebidrag

Den som studerar heltid på gymnasiet och är svensk medborgare får automatiskt studiebidrag. Bidraget kommer från och med kvartalet efter du har fyllt 16 år och till och med vårterminen det år du fyller 20 år och ges i 10 månader per år till dig som är heltidsstuderande under läsåret. Om du inte är svensk medborgare måste du, via en speciell blankett, söka studiestöd från CSN. Blanketten får du på gymnasieskolan.

Extra tillägg

Under din studietid kan du få extra ekonomiskt tillägg. Tillägget måste sökas och prövas med hänsyn till dina och vårdnadshavare/förälders ekonomiska förhållanden. Mer information om detta kan du få genom kuratorn på gymnasieskolan. Du hittar också mer information på CSN:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Inackorderingsstöd

Inackorderingsstöd är en form av studiehjälp för dig som på grund av lång restid tillfälligt måste inackordera dig under studietiden. Tillägget är ett bidrag till kostnader för boende och hemresor. Hur stort bidraget blir beror på avståndet mellan hemmet och skolan.

Inackorderingsstödet söker du via den som ansvarar för gymnasieutbildningarna i din hemkommun. Du som bor i Växjö kommun söker via utbildningsförvaltningen och e-tjänst som finns nedan. Har du inte bank-id och behöver blankett, mejla utbildningsnamnden@vaxjo.se. Om du ska läsa på en fristående skola eller riksinternatskola och vara inackorderad, så söker du inackorderingstillägg hos CSN.

Inackorderingsbidrag, resebidrag eller elevresa - ansökan

Resor

Om du dagligen reser till och från skolan och avståndet mellan hemmet och skolan är minst sex kilometer är du berättigad till ett resekort. Det får du genom en biljett på ett kort eller i Länstrafikens app och det gäller för två resor per dag under vardagar. Skolan löser detta för elever som bor i Växjö kommun. Övriga elever vänder sig till sin hemkommun. För övrig information om ekonomisk hjälp under din studietid, kontakta kuratorn på gymnasieskolan.

Ersättning för elevresa, annan kommun - ansökan

Ersättning för elevresa vid växelvis boende - ansökan

Relaterade länkar

Kontakter

Senast uppdaterad: 5 juli 2024