Ordningsregler Kungsmad

På Kungsmadskolan:


  • visar vi kamrater och personal respekt och ett vänligt bemötande. Vi tolererar inte kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier.

  • tar du som elev ansvar för dina studier och har med dig nödvändigt material till dina lektioner.

  • respekteras skolans angivna tider.
  • bidrar vi till att hålla vår skola ren, snygg och klotterfri.

  • har vi nolltolerans gällande droger, alkohol och rökning i alla former inom skolans område. Skolans lokaler kan i förebyggande syfte och på skolledningens initiativ genomsökas av polis med narkotikahund.

  • förvaras mobiltelefoner ljudlöst, inlämnad eller i elevens väska under lektionstid, om inte läraren anser att den behöver användas i undervisningssyfte.

  • ansvarar vi tillsammans för en god arbetsmiljö och studiero.

  • är det inte tillåtet att fuska. Alla arbeten som du lämnar in i ditt eget namn skall du själv ha gjort eller producerat.

  • är biblioteket en “lugn zon”, för studier, läsning och inhämtning av material.

Konsekvenser när reglerna inte följs:

Konsekvenstrappa

Konsekvenstrappa - ordningsregler

Kontakter

Senast uppdaterad: 24 januari 2024