Stöd och hjälp

Ett team av lärare erbjuder dig olika typer av stöd och hjälp i undervisningen.
Känner du dig stressad och har svårt att strukturera och/eller planera dina studier? Samlar du saker på hög? Har du svårt att komma igång eller göra färdigt? Är det knepigt att läsa och skriva och/eller hålla fokus?

Stöd i dina studier

På Kungsmad är vi flera som kan stötta dig i dina studier så att du kan nå dina mål. Här jobbar lärare i Studiestugan, Resursteamet, speciallärare och specialpedagoger som på olika sätt kan hjälpa dig att utveckla dina studiestrategier samt att komma vidare om du kört fast.

Matematik, svenska och engelska

Varje nytt läsår testas alla i årskurs 1 i både matematik, svenska och engelska i samverkan mellan lärare och speciallärare. Testerna, som är samma på alla kommunala gymnasieskolor, genomförs för att se vilka förkunskaper eleverna har och vilka hjälpinsatser som kan behövas.

Kontaktpersoner

 • Jitka Gullstrand, specialpedagog
 • Catharina Rappner, specialpedagog
 • Helen Jönsson, specialpedagog
 • Isabell Joas Kjellander, specialpedagog
 • Håkan Janstad, speciallärare (svenska)

Studiestugan

Studiestugan är en verksamhet som har till uppgift att hjälpa till med allt eleven behöver för att nå de mål som eleven satt upp för sina studier. Studiestugan är till för alla. Välkomna in! Våra öppetider:

 • Måndag - torsdag kl. 8.15 - 12.00 och kl. 13.00-15.00
 • Fredag kl. 8.15-12.00

Kontaktperson i studiestugan

 • Björn Molin
 • Maria Palm
 • Martin Gereborg

Resursteamet

Resursteamet är en verksamhet inom skolan som har som syfte att stödja de elever som har behov av stöttning av resurspedagog under skoltiden på gymnasiets nationella program.

Vi samarbetar med undervisande lärare, mentor, elevhälsan och studie- och yrkesvägledare för att öka möjligheten till en likvärdig utbildning.

För att kunna få stöd av oss behöver eleven ha fått beviljat tilläggsbelopp. Ansökan gör rektor på det programmet eleven har antagits till. Detta sker också i dialog med skolan som eleven har gått på tidigare.

Kontaktpersoner i resursteamet

 • Petra Keyser
 • Ubavka Curlinova
 • Åke Johansson
 • Magnus Fritz
 • Roger Petersson
 • Catharina Rappner
 • Fredrik Boberg

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2018
Kungsmadskolan