Stöd och hjälp

På Kungsmad är vi flera som kan stötta dig i dina studier så att du kan nå dina mål.

Stöd i dina studier

Känner du dig stressad och har svårt att strukturera och/eller planera dina studier? Samlar du saker på hög? Har du svårt att komma igång eller göra färdigt? Är det knepigt att läsa och skriva och/eller hålla fokus? Ta då kontakt med din mentor eller specialpedagogen på programmet för att få hjälp med att utveckla dina studiestrategier.

Kontaktuppgifter till våra specialpedagoger hittar du här under elevhälsan

Resursteamet

Resursteamet är en verksamhet inom skolan som har som syfte att stödja de elever som har behov av stöttning av resurspedagog under skoltiden på gymnasiets nationella program.

Vi samarbetar med undervisande lärare, mentor, elevhälsan och studie- och yrkesvägledare för att öka möjligheten till en likvärdig utbildning.

För elever i behov av extraordinärt stöd, som ska börja i årskurs ett på gymnasiet kommande hösttermin, lämnas ansökan om tilläggsbelopp in av den avlämnande grundskolan. Detta görs under mars månad.

Kontakter

Senast uppdaterad: 28 februari 2024