Resultat av kontaktcenters service

Du som ringer till Växjö kommuns kontaktcenter kan bli uppringd efteråt för att svara på frågor om servicen som gavs. Syftet med denna undersökning är att Växjö kommun får veta hur kommunens service upplevs och hur vi kan förbättra verksamheten. Här redovisas resultaten från undersökningen.

I tabellen visas resultaten från enkäten om invånarnöjdheten kring kontaktcenters kundservice. Resultat visas från år 2023 och 2024.

Tabell över invånarnöjdheten 2023 och 2024

Kategori

2023

2024

Differens

Engagemang

89,5

8952

+0,0

Enkelhet

78,7

78,9

+0,1

Generell nöjdhet

85,8

86,6

+0,9

Kunskap

84,6

85,9

+1,3

Svarstid

83,0

82,0

-1,0

Uppklarning

78,0

80,0

+2,0

Förklaring till kategori

 • Engagemang
  Sätt betyg på hur du upplevde kommunvägledarens service och engagemang i samtalet
 • Enkelhet
  Sätt betyg på hur enkelt vi gjorde det för dig att lösa ditt ärende
 • Generell nöjdhet
  Sätt betyg på hur nöjd du är med samtalet som helhet
 • Kunskap
  Sätt betyg på din uppfattning om kommunvägledarens kunskap
 • Svarstid
  Sätt betyg på hur snabbt du kom fram till en kommunvägledare
 • Uppklarning
  Sätt betyg på i vilken utsträckning du fick svar på din fråga och ditt ärende löst
Betygskala

Betyg

Index

5

100

4

75

3

50

2

25

1

0

Senast uppdaterad: 1 juli 2024