Jämförelser

Här kan du jämföra hemtjänst och boenden för äldre, samt resutat för alla skolor. Växjö kommun har inget eget verktyg för jämförelser utan hänvisar istället till bland annat Skolverket och Socialstyrelsen. 

Jämför boende för äldrelänk till annan webbplats

Äldreguiden är ett verktyg där du kan jämföra olika särskilda boenden för äldre. Uppgifterna kommer från undersökningar via enkät som Socialstyrelsen gör varje år. Både kommunala och privata boenden jämförs.

Jämför hemtjänstlänk till annan webbplats

Äldreguiden är ett verktyg där du kan jämföra olika leverantörer av hemtjänst. Uppgifterna kommer från undersökningar via enkät som Socialstyrelsen gör varje år. Både kommunal och privat hemtjänst jämförs.

Jämför skolorlänk till annan webbplats

På Skolverkets webbplats Siris kan du hitta statistik och utvärderingar för:

  • förskola
  • skola
  • fritidshem
  • gymnasieskola
  • vuxenutbildning
  • annan pedagogisk verksamhet och svensk utbildning i utlandet.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2020
Politik och demokrati