Jämförelser

Här kan du jämföra hemtjänst och boenden för äldre, samt resutat för alla skolor. Växjö kommun har inget eget verktyg för jämförelser utan hänvisar istället till bland annat Skolverket och Socialstyrelsen. 

Jämför boende för äldrelänk till annan webbplats

Äldreguiden är ett verktyg där du kan jämföra olika äldreboenden. Uppgifterna kommer från enkätundersökningar som görs varje år av Socialstyrelsen. Både kommunala och privata boenden jämförs.

Jämför hemtjänstlänk till annan webbplats

Äldreguiden är ett verktyg där du kan jämföra olika hemtjänstleverantörer. Uppgifterna kommer från enkätundersökningar som görs varje år av Socialstyrelsen. Både kommunal och privat hemtjänst jämförs.

Jämför skolorlänk till annan webbplats

På Skolverkets webbplats Siris kan du hitta statistik och utvärderingar för förskola, skola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, annan pedagogisk verksamhet och svensk utbildning i utlandet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2019
Politik och demokrati