Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Publikation: Ä de könst?

På ett avspänt och humoristiskt sätt berättar publikationen "Ä de könst?" om skulpturer på gator och torg i Växjö.

Illustration ur Ä de könst

Illustration: Åskar Lilja

Konstnären och tecknaren Åskar Lilja har illustrerat, och vår konstpedagog Filippa de Vos har skrivit texter. Välkommen förbi konsthallen och ta ditt exemplar!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2018
Se och göra