Friluftsområden

I och runt Växjö stad finns ett flertal större, gröna områden för det rörliga friluftslivet.

Här finns möjlighet till motion och friluftsliv av olika slag. Områdena används för olika ändamål beroende av karaktär och läge. Vissa är tydligt riktade mot friskvårdsaktiviteter, fysisk ansträngning eller motion. Andra används för samvaro i natursköna miljöer, där platser för picknick och lek är av stor vikt, och vilsam utevistelse med lugn, ro och återhämtning står i fokus.

Besök också gärna Länsstyrelsens webbsida Länk till annan webbplats. för mer information om friluftsområden och naturreservat, eller använd sökfunktionen i Naturkartan.

Friluftsområden

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2021
Se och göra