Simning och bad

Det finns runt 250 sjöar i Växjö kommun. Här finns det gott om möjligheter till bad, fiske, båtliv, kanotpaddling och naturupplevelser.

Växjö kommun har cirka 45 iordningsställda badpatser i kommunen. Förutom att arbeta med säkerheten och miljön på badplatserna mäts även vattenkvaliteten regelbundet.

Förutom sjöarna finns det simhallar i i Växjö och Lammhult.

Badplatser med god tillgänglighet

Växjö kommun har idag sex tillgänglighetsanpassade badplatser, på Evedal och Öjaby badplats, Sandsbro badplats (Helgasjön), Björnö badplats i Lammhult (Allgunnen), Rottne badplats (Innaren) samt Sandstaden vid sjön Rottnen.

Badplatserna är utrustade med ramper och tillgänglighetsanpassade toaletter.

kartan över Växjö kommuns badplatser Länk till annan webbplats. hittar du mer detaljerad information om respektive badplats.

Sommarsimskola

Sommarsimskolan vänder sig till barn och ungdomar i åldern 6 -20 år och pågår under tre veckor på sommarlovet. Undervisningen sker dels i Växjö simhall dels vid friluftsbaden i kommunen.

Sommarsimskola 2022.

Naturistbad

Sommaren 2015 invigdes ett naturistbad vid Stora Pene. Badplatsen finns på Kronobergshalvön, en bit ifrån Hovshaga. Platsen är markerad med speciella skyltar för naturistbad, men även andra verksamheter finns på platsen. 

Fiske

För att fiska krävs fiskekort. Det finns även en gratis app som heter "Fish Kingdom", som visar ett 50-tal vatten där det är intressant att fiska. Appen finns bara på engelska.

Hundar och hästar

Hundar får inte vistas vid badplatserna. Istället finns fyra särskilda hundbad. Hästar får inte bada vid badplatserna. Om du däremot kan hitta en enskild plats där det inte brukar bada människor, så går det bra.

Badplatser för hundar och hästar.

I mitten av juni varje år börjar Växjö kommun ta prover för att säkerställa vattenkvaliteten. Det är cirka 40 badplatser som besöks mellan en och tre gånger under juni, juli och augusti, beroende av hur många badgäster stranden har.

Växjö kommun har en tjänst som tar satellitbilder för att bevaka om det är algblomningar i sjöarna Helgasjön, Örken, Innaren, Växjösjön, Trummen, Norra Bergundasjön och Södra Bergundasjön.

Satellitövervakning för att se algblomning.

Badplatser och kvalitet på badvatten i Växjö kommun. Länk till annan webbplats.

Mer information om badvattnet i Växjö kommun. 

Livboj och livbåt

Det finns minst en livboj på varje badplats. Livbåt finns på badplatsen vid Evedal.

Växjö simhall drivs av Actic på uppdrag av Växjö kommun. Besök gärna Växjö simhalls webbplats Länk till annan webbplats. för information om öppettider med mera. 

Just nu ser Växjö kommun över olika möjligheter för en ny simhall i Växjö. Vöfab har tagit fram utredningar för simhall på befinlig plats. Beslut om plats och innehåll kommer tas längre fram. Ta del av utredningarna.

Kommunen har även beställt en second-opinion om simhallen som du kan ta del av.

Lammhultsbadet har två 25-metersbassänger, två hopptorn och en kiosk. Den tempererade bassängen är öppen på sommaren, och öppnar vanligtvis i samband med skolavslutningen. Det finns dusch och omklädningsrum, stora gräsytor, gratis parkering och kiosk. Det är beläget utmed riksväg 30, cirka 40 kilometer norr om Växjö.

Mer information samt öppettider.

Synpunkter på badplatsen?

I formuläret kan du lämna synpunkter, klagomål, beröm eller förslag på hur våra badplatser kan bli ännu trivsammare och säkra. Dina synpunkter är viktiga!

Lämna synpunkter, beröm och klagomål

Senast uppdaterad: 24 augusti 2022