Inte nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med ditt beslut har du möjlighet att överklaga enligt socialtjänstlagen kapitel 16.

Din överklagan måste göras skriftligt och vara inne senast tre veckor efter det att du fick ditt beslut. Överklaga kan du göra om du till exempel fått nej till det du ansökt om och tycker att din handläggare bedömt fel och inte har tagit hänsyn till dina behov.

Så här överklagar du

Du skriver ett vanligt brev. Berätta vilket beslut du vill överklaga och tala om varför du tycker att du borde ha fått ett annat beslut. Skriv också ditt namn, personnummer och din adress.

Överklagan skickar du eller lämnar direkt till din handläggare.

Om du känner dig osäker hur du ska överklaga kan din handläggare berätta hur du ska göra och även hjälpa dig om du har svårigheter att göra det själv.

Det kostar inget att överklaga.

Vad händer med min överklagan?

När vi får din överklagan tittar vi på dina skäl och bedömer om beslutet ska ändras.

Om vi kommer fram till att beslutet inte ska ändras skickar vi din överklagan vidare till förvaltningsrätten i Kronobergs län. Där prövar man ditt ärende en gång till. Som svar skickar förvaltningsrätten ett nytt beslut till dig. Där kan du läsa om beslutet ändras eller om din överklagan avslås.

Senast uppdaterad: 29 november 2023