Våldsutövare

Upplever du att svartsjuka och kontroll tagit över i ditt liv? Skrämmer du din partner och/eller ditt barn? Känner du att du behöver hjälp att hantera din ilska?

Familjefrid kan ge dig stöd i din förändringsprocess och samtalsbehandling individuellt. I samtalen ges du möjlighet att ge din bild av ditt problem, att hitta vägar och verktyg att hantera situationer annorlunda och förståelse för såväl ditt eget beteende som förståelse för de du utsatt. Vi arbetar särskilt för att uppmärksamma barn som upplevt våld i familjen och kan även erbjuda hjälp för dem.

Vi tar upp ämnen som svartsjuka, tillit och respekt till närstående och föräldraskap.  Vi hjälper dig att hitta nya redskap för en bättre kommunikation. Vi skiljer mellan handling (våld) och känsla (ilska) då våldet är det som måste upphöra men känslan något som får finnas.

Många av de som kommer till oss med önskan om hjälp att förändra sitt beteende har själva erfarenheter av våld i sin uppväxt. Finns det barn som är närstående är det viktigt att försöka bryta de negativa mönster och konsekvenser som våldet får de de som upplever det.

Barn som upplever och/eller utsätts för våld i nära relationer påverkas och de far illa. Det kan också vara straffbart att låta ett barn bevittna visst våld i nära relationer. Bevittna innebär i barnfridsbrottet att barnet ska ha sett eller hört de väsentliga delarna av brottet. Det finns inget krav på att barnet förstår att det som händer utgör ett brott eller att barnet kan ge uttryck för sin upplevelse.

Kontakter

Senast uppdaterad: 23 februari 2024