Våldsutövare

Upplever du att svartsjuka och kontroll tagit över i ditt liv? Skrämmer du din partner och/eller ditt barn? Känner du att du behöver hjälp att hantera din ilska?

Familjefrid kan ge dig stöd i din förändringsprocess samt samtalsbehandling individuellt eller i grupp. I de individuella samtalen ges du möjlighet att ge din bild av ditt problem, att hitta vägar och verktyg att hantera situationer annorlunda och förståelse för såväl ditt eget beteende som de du utsatt.

Vi tar upp ämnen som svartsjuka, tillit och respekt till närstående.  Vi hjälper dig att hitta nya redskap för en bättre kommunikation. Vi skiljer mellan handling (våld) och känsla (ilska) då våldet är det som måste upphöra men känslan något som får finnas.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Stöd och omsorg