För professionella och ideella

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem och folkhälsoproblem som kan hanteras och behandlas.

Till följd av pandemin har vi gjort en del ändringar i vårt arbetssätt. Alla samtal med vuxna klienter sker digitalt, barnsamtal har vi fortfarande fysiskt på plats i någon av våra lokaler i Växjö och Ljungby. Vi åker inte ut i länet och har samtal i lånade lokaler just nu. Barngruppsverksamheten Glimten planerar vi att köra som tänkt under hösten med max 4 barn per grupp och då både i Växjö och Ljungby. Barn från hela länet kan anmäla sig till grupp!

Familjefrid Kronoberg arbetar med att motverka våld i relationer där förövare och offer står varandra nära. Det kan exempelvis handla om par, ett före detta par eller förälder/styvförälder och barn. Vi kan arbeta med alla parter i en familj där våld förekommit men det görs individuellt. Den som utsatts för våld får en behandlare, förövaren en annan och barnet en egen behandlare. 

Vi vänder oss till   

  • Barn som upplevt/utsatts för våld i en nära relation, från 4 år.
  • Personer som utsatts för våld av någon närstående.
  • Personer som själv utövat våld i en nära relation.
  • Barn och unga som lever/har levt i missbruksmiljöer.

Vi erbjuder

  • Rådgivning, stöd och hjälp. 
  • Professionella samtal/behandlingar antingen individuellt eller i grupp för såväl barn som vuxna.
  • Krisbearbetning.
  • Glimten- gruppverksamhet för barn/unga i missbruksmiljöer och barn som utsatts/upplevt våld i nära relationer.
  • Anhörigsamtal- för dig med närstående i utsatthet.

Att vända sig till oss är kostnadsfritt och vi har naturligtvis tystnadsplikt! Vi har även en anmälningsskyldighet till socialtjänsten om vi känner oro för att ett barn.

Familjefrid Kronoberg är en verksamhet som gemensamt finansieras av Region Kronoberg och länets alla åtta kommuner.  

Konsultation och handledning

Om Du som yrkesverksam vill rådgöra med oss om ett specifikt ärende eller om problematiken i stort kan Du kontakta oss. Vi kan erbjuda olika former av konsultation eller handledning så att du kan gå vidare i Din handläggning eller utförande.

Arbetar du specifikt med utveckling av ert arbete mot våld i nära relationer? Det arbetet kan ibland både vara utmanande och ensamt! Behöver du någon att bolla dina idéer och funderingar med som jobbar med samma sak? Kontakta då Monika Nielsen.

Kontaktpersonsnätverk      

I varje samverkande kommun finns utsedda kontaktpersoner. Deras roll är att ta ett särskilt ansvar för att våld i nära relationer är en aktuell fråga i den egna verksamheten. Familjefrid kan hjälpa dem med information, träffar för hela eller delar av nätverket.

Region Kronoberg

Vi har även ett nätverk för personal från olika delar av Region Kronobergs verksamheter inom hälso- och sjukvården. Där finns representanter från bland annat Primärvårds- och rehabcentrum, Bkc/kirurg centrum, akutcentrum.

Rikskriscentrum – en riksorganisation för professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer 

Familjefrid är medlemmar i Rikskriscentrum som samlar många av landets behandlingsverksamheter som inriktat sig mot våld i nära relationer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021
Stöd och omsorg