Transportplan 2025

Under 2020-2021 reviderar Växjö kommun sin transportplan som ska gälla fram till år 2025.

Transportplanen beskriver hur kommunen ska arbeta med transporter och resande för att uppfylla de mål som finns i kommunens hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030.

Transport bidrar med över 90 procent till kommunens totala koldioxidutsläpp. Växjö kommun har ambitioner om att växa och kommunens transportsystem behöver hantera utveckling med en växande befolkning, ny teknik och förändrade vanor.

Revideringen genomförs i dialog med representanter från kommunen samt externa referensgrupper inom bland annat kollektivtrafik, godstransport och regional utveckling. Medborgardialoger har genomförts i samband med hållbarhetsprogrammet togs fram. Dessutom har det genomförts en undersökning om trafiksäkerhet.

Transportplanen ska ut på remiss till under våren 2021.

Den senaste versionen av transportplanen hittar du under "Relaterade dokument".

Vad är en transportplan?

Transportplanen beskriver hur Växjö kommun ska arbeta för att skapa ett trafiksäkert, hållbart och effektivt transportsystem och nå kommunens transportrelaterade mål. Transportplanen består av strategier och åtgärder som ska genomföras med syfte att nå kommunens mål enligt kommunens översiktsplan och hållbarhetsprogram. Strategierna och åtgärderna utvecklas i samråd från olika intressenter och medborgare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2021
Trafik och stadsplanering