Nyheter

Publicerad 14 februari 2020 15:16 Höga vattenflöden – allmänheten uppmanas vara försiktiga Den stora mängden nederbörd under hösten och vintern har lett till mycket höga vattennivåer. I Växjö kommun är läget särskilt allvarligt i området kring Gemla, Öja och Jät.
Publicerad 14 februari 2020 08:28 Vill ditt företag bygga bostäder i Vikaholm? Nu startar en markanvisningstävling för fastigheterna Dörren 3, Dörren 4 och Skorstenen 2 i Vikaholm. Samtliga fastigheter gör det möjligt för bostadsbebyggelse och är en del av utbyggnaden inom områd...
Publicerad 13 februari 2020 16:42 Bättre kunskap om läkemedel i Växjös avloppsvatten Många läkemedel kan hittas i avloppsvattnet och de flesta renas inte i dagens reningsprocess på Sundet. Med ytterligare behandling går det att rena läkemedel och minska riskerna i Norra Bergundasjön,...
Publicerad 13 februari 2020 07:28 Chatta med oss om trafik, gator och stadsplanering Från och med nu kan du chatta med oss på Växjö kommun när du har frågor om allt som rör trafik, gator och stads- och landsbygdsplanering.
Publicerad 11 februari 2020 15:42 Vi bygger en ny pumpstation för avloppsvatten i Växjö Från 17 februari och cirka tre veckor framåt pågår arbetsmoment som medför buller. Det gäller främst då vi förstärker grunden till den nya pumpstationen på Södra Järnvägsgatan 6 med så kallad spontnin...
Publicerad 11 februari 2020 11:21 Klagomål på eventuellt förorenat vatten Miljö- och hälsoskyddskontoret, på Växjö kommun, blev under hösten 2019 kontaktade av flera fastighetsägare vid Tingsrydsvägen om konstig lukt och smak på det enskilda dricksvattnet.
Publicerad 10 februari 2020 16:07 Grön stadsby, LSS och Ulriksbergskolan tas upp på kommunfullmäktige 25 februari sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Som vanligt är mötena öppna för allmänheten.
Publicerad 7 februari 2020 13:33 Kulturpris och stipendier inom kultur och idrott Nu är det hög tid att föreslå mottagare till årets kulturpris och ansöka om stipendier inom kultur och idrott. Det finns tusenlappar att söka och vi vill ha din ansökan och ditt förslag senast 1 mars.
Publicerad 7 februari 2020 07:30 Chatta med oss om byggande, boende, vatten och avlopp Från och med nu kan du chatta med oss på Växjö kommun när du har frågor om allt som rör byggande, boende och vatten och avlopp.
Publicerad 5 februari 2020 14:49 Hemvärnet övar strid i bebyggelse i Växjö Under helgen kan det dåna i området runt Fagrabäcksrondellen i Växjö och du kan också se soldater röra sig i Växjö stadskärna.
Publicerad 5 februari 2020 14:29 Gör skillnad - som högläsare för äldre Nu är vi på jakt efter fler som vill ge av sin tid och som tycker om att umgås och läsa böcker.
Publicerad 4 februari 2020 15:55 Kommunen överklagar länsstyrelsens beslut om knäroten i Hagavik Växjö kommun håller på att ta fram en ny detaljplan som ska göra det möjligt att bygga permanentbostäder i Hagavik. I området finns den fridlysta orkidén knärot och vi har ansökt om dispens hos länsst...
Publicerad 4 februari 2020 11:26 Efter hårt arbete – Växjö kommuns preliminära bokslut visar på en budget i balans Växjö kommuns preliminära bokslut för 2019 visar ett positivt resultat på 2 miljoner kronor. Resultatet har förbättrats betydligt jämfört med prognosen i början av 2019.
Publicerad 3 februari 2020 12:56 Nu kan du ställa dig i tomtkön digitalt Idag lanseras två nya e-tjänster för den kommunala tomtkön. Den ena e-tjänsten ska göra det enklare och mer tillgängligt för dig att ställa dig i tomtkö. Den andra gör att du digitalt kan ansöka om to...
Publicerad 3 februari 2020 08:00 E-tjänst förenklar orosanmälan för barn och unga som far illa Har du kännedom om eller misstänker att ett barn eller ungdom, folkbokförd i Växjö kommun, far illa? Då kan du numera göra en så kallad orosanmälan via en e-tjänst. E-tjänsten kan även användas av den...
Publicerad 31 januari 2020 11:40 Ett steg närmare ny plats för Räppevallen För att ge plats åt det nya sjukhuset i Växjö framkom tidigt att Räppevallen måste flyttas. Kommunen och Räppe GoIF har tillsammans jobbat fram ett alternativ för en ny placering och styrelsen i GoIF...
Publicerad 31 januari 2020 08:00 Utredning om ny vägledning för LSS klar En utredning av omsorgsförvaltningen om ny vägledning för LSS är klar. Utredningen föreslår att vägledningen uppdateras enligt ny lagstiftning och vägledande domar för att bli ett verktyg för handlägg...
Publicerad 31 januari 2020 07:53 Chatta med oss om jobb, företag och upphandling Från och med nu kan du chatta med oss på Växjö kommun när du har frågor om allt som rör jobb, företag och upphandling.
Publicerad 29 januari 2020 12:00 Smakar maten bättre om man vet vem som lagat den? Nu får alla i ordinärt boende som får matlåda från kommunen levererad hem till sig också veta vem som tillagat maten. Detta för att skapa ett mervärde för matgästen, som också kan kontakta kocken vid...
Publicerad 29 januari 2020 10:41 Nu kommer första barnomsorgsfakturan med uppdaterad taxa Skolverket har 2020 höjt summan för den så kallade maxtaxan och även inkomsttaket är höjt. Det är numera de hushåll där inkomsten sammanlagt överstiger 49 280 kronor i månaden före skatt som betalar m...
Publicerad 28 januari 2020 10:31 ​H-Bygg och fritid ska driva Evedals vandrarhem Nu är det klart vilket företag som vann upphandlingen för att driva Evedals vandrarhem och de tre stugorna Berghälla, Svensborg och Lillstugan på Evedal i Växjö.
Publicerad 27 januari 2020 10:29 Nu startar föreläsningsserien Det handlar om oss igen Under fyra tillfällen under våren kan du lyssna på Daniel, Jennie, Stina, Leon och Mats som berättar om sina erfarenheter om bland annat psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar. Föreläsningarna är k...
Publicerad 22 januari 2020 11:12 Intresseanmälan att driva Evedals Värdshus Evedals Värdshus har gått i konkurs, men det finns möjlighet för en ny entreprenör att fortsätta driva restaurangverksamhet där.
Publicerad 20 januari 2020 15:04 Nu startar arbetet med Bäckaslövsesplanaden – trafiken börjar ledas om Den 23 januari påbörjas arbetet med Bäckaslövsesplanaden - en ny stadsgata som binder ihop Storgatan med Söderleden och som blir en ryggrad i nya området Bäckalöv. Trafiken kommer att ledas om till oc...
Publicerad 20 januari 2020 13:22 Kulturnatten närmar sig Lördagen den 25 januari går trettioårsjubilerande Kulturnatten av stapeln. I år utforskar kulturnatten temat galenskap och bjuder på ett mångalet fint program.
Publicerad 19 januari 2020 10:00 Vi utför underhållsarbete med brandposter Arbetet utförs områdesvis och beräknas pågå under året. Vi informerar via vår sms-tjänst i varje nytt område som påbörjas. Det betyder att du kan få sms från oss när vi kommer till ditt område.
Publicerad 17 januari 2020 09:00 Lämna synpunkter på nya avfallsplanen Växjö kommuns nya avfallsplan ”På väg mot ett Småland utan avfall” är nu ute på samråd och utställning, tillsammans med miljökonsekvensbedömning för planen. Planen beskriver hur kommunen långsiktigt s...
Publicerad 16 januari 2020 16:33 Nya gatunamn i Växjö Nu har gatorna i Bäckaslöv, Telestadshöjden och runt nya Växjö station och kommunhus fått sina namn. I framtiden kommer du att kunna strosa på såväl Ärtsoppans gata som Olga Bohlins gata.
Publicerad 16 januari 2020 10:00 Nya biljettlösa parkeringsautomater i Växjö centrum Den här veckan påbörjar Växjö kommun arbetet med att byta ut och ta bort gamla parkeringsautomater i Växjö centrum. Arbetet beräknas vara klart i slutet av nästa vecka (vecka 4). Bytet av parkeringsau...
Publicerad 15 januari 2020 11:00 Nya öppettider till Växjölöftet vuxenutbildning Från den 21 januari är du välkommen på våra nya öppettider.
Publicerad 15 januari 2020 10:22 Skolvalet har öppnat Börjar ditt barn förskoleklass eller årskurs sju höstterminen 2020 så är det nu dags att välja skola. Du loggar in med e-legitimation på www.mittskolval.se
Publicerad 13 januari 2020 10:47 Ny chans att chatta med oss om nya digitala översiktsplanen den 14 januari Kommunens förslag till ny översiktsplan är ute på samråd. Den 14 januari kan du chatta med oss om nya förslaget. Du kan sedan lämna synpunkter fram till den 17 januari 2020.
Publicerad 10 januari 2020 11:00 Kommunala gymnasieskolor i samarbete med Växjö Lakers Genom ett samarbete med Växjö Lakers får nu elever som söker till Växjös kommunala gymnasieskolor möjlighet att läsa gymnasieprogram med hockeyprofil. Programmen finns på Katedralskolan, Kungsmadskola...
Publicerad 8 januari 2020 18:16 Välkommen till skolornas informationsträffar Den 15 januari är det dags att välja skola för de barn och elever som hösten 2020 ska börja förskoleklass, årskurs sju och gymnasiet. Vi bjuder därför in till informationsträffar på våra skolor med st...
Publicerad 8 januari 2020 16:23 Årets Linnéstipendiat är utsedd! Kalmar och Växjö kommuners stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling går i år till Elaheh Jalilzadehazhari för projektet A Novel Method to Increase Value - When Designing o...
Publicerad 8 januari 2020 13:49 Många nya platser inom yrkeshögskolan i Kronobergs län Under hösten 2020 startar många yrkesutbildningar i Kronobergs län. Det blir flera nya utbildningar inom områdena, Hälsa och sjukvård, Socialt arbete samt Teknik och tillverkning.
Publicerad 3 januari 2020 11:41 Begränsad framkomlighet på Linnégatan Tisdag 7 januari påbörjas arbetet med att formklippa lindarna på Linnégatan i Växjö. Arbetet beräknas ta runt fem veckor.
Publicerad 2 januari 2020 14:00 Chatta med oss om nya digitala översiktsplanen Kommunens förslag till ny översiktsplan är ute på samråd. Den 9 och 14 januari kan du chatta med oss om nya förslaget. Du kan sedan lämna synpunkter fram till den 17 januari 2020.