Nyheter

Publicerad 12 september 2019 11:12 Konsten i kommunhuset inventeras - stor utställning våren 2020 Inom kort ska runt 1000 konstverk i kommunhuset gås igenom. Översynen görs för att avgöra vilka konstverk som ska finnas kvar i samlingen och för att konstregistret ska var uppdaterat. I april 2020 blir det en stor utställning med kända och okända verk från mötesrum och kontor.
Publicerad 22 oktober 2019 11:46 Fria bilder av Växjö Nu finns drygt 30 bilder som får användas fritt för att visa upp Växjö kommun, med fokus på Växjö som plats.
Publicerad 18 oktober 2019 13:00 Övergivna cyklar plockas bort Cyklar som stått parkerade på samma ställe i mer än tre veckor kommer med start den 22 oktober att transporteras bort och lämnas till polisens cykelförråd. Det rör cyklar som parkerats vid Växjö stationsområde, i delar av Växjö centrum och Teleborgs centrum.
Publicerad 17 oktober 2019 15:00 Surbrunnsvägen stängd för genomfartstrafik när Sandsbrovägen får nya cykelpassager Gång- och cykelvägen längs Sandsbrovägen, vid korsningen Surbrunnsvägen, kommer att breddas och få cykelpassager. Arbetet innebär att Surbrunnsvägen kommer vara avstängd för genomfartstrafik från 21 oktober till och med 7 november.
Publicerad 17 oktober 2019 14:17 Höstlovsaktiviteter Under höstlovet, vecka 44, händer mycket kul! Här kan du få koll på aktiviteter och evenemang för både stora och små. Sidan kommer att fyllas på efter hand, så håll utkik!
Publicerad 16 oktober 2019 16:13 Växjö är Årets trästad 2019 NTT Woodnet har i samråd med skogsindustrikoncernen Stora Enso utsett Växjö till Årets Trästad 2019. Priset som i år delas ut för första gången ges till en stad som satsat målmedvetet och långsiktigt på träbyggande - för klimatet, bra boende och effektivare byggande. Växjö är alltså först ut att få...
Publicerad 16 oktober 2019 14:46 Mer samverkan behövs för levande stadskärna Idag presenterade Fastighetsägarna och HUI Research rapporten Cityindex som beskriver utvecklingen i Sveriges stadskärnor 2018. I Växjö city minskar den totala omsättningen med 1,1 procent jämfört med 2017 och det är främst sällanköpsvaror och dagligvaror som minskar. Däremot ökar omsättningen för r...
Publicerad 16 oktober 2019 12:02 Söderleden avstängd för genomfartstrafik i helgen Med anledning av arbetet med snabbcykelvägen och Växjö Energis arbete med att förstärka fjärrvärmenätet kommer Söderleden, sträckan mellan Södra Järnvägsgatan och Södra Allérondellen (Biskopshagen), att stängas av lördag 19 oktober klockan 18 till söndag 20 oktober klockan 12.
Publicerad 16 oktober 2019 10:33 Uppdrag: se över möjligheten för ny simhall på befintlig plats Kommunstyrelsens ordförande har idag gett kommunchefen i uppdrag att se över möjligheten för en ny simhall på befintlig plats vid Växjösjön.
Publicerad 16 oktober 2019 08:07 Prognos 3 för byggnationen av Växjö station och kommunhus är klar Skanskas prognosrapporter för Växjö station och kommunhus ligger till grund för en sammanställning som Växjö kommuns extern konsult, Ernst & Young, gör. Nu är prognos 3 klar.
Publicerad 15 oktober 2019 17:25 Delta i utdelningen av Pär Lagerkvistpriset 19/10 Växjö kommuns litteraturpris till Pär Lagerkvists minne delas i år ut den 19 oktober till poeten Jila Mossaed, i närvaro av författaren och delar av prisjuryn.
Publicerad 15 oktober 2019 08:26 Välkommen på Direktmöte Hovshaga Kvällen den 11 november är det dags för ett nytt Direktmöte i Växjö kommun. Denna gång är det du som bor och verkar på Hovshaga som bjuds in.
Publicerad 11 oktober 2019 20:13 Mycket nederbörd i kommunen Vi har beredskapspersonal ute som jobbar och håller koll på läget för undvika översvämningar. I dagsläget är allt under kontroll.
Publicerad 11 oktober 2019 15:36 Mer pengar till EU-projekt för etablering Etableringssamverkan Kronoberg, ett projekt som syftar till att underlätta nyanländas etablering i samhället och på arbetsmarknaden, får en fortsättning. Det står klart sedan drygt 17 miljoner kronor beviljats av Europeiska socialfonden, ESF till en förlängning av EU-projektet.
Publicerad 11 oktober 2019 08:00 Arabygatan avstängd för genomfartstrafik Måndag den 14 oktober från klockan 07.00 till torsdag 16 oktober klockan 16.00 kommer Arabygatan att vara avstängd för genomfartstrafik mellan Mörners väg och Fogdegatan. Anledningen till avstängningen är arbete med att laga en vattenläcka.
Publicerad 9 oktober 2019 09:00 Marina Brolin ny avdelningschef för sjuksköterskeorganisationen Grattis Marina och välkommen till nya spännande utmaningar!
Publicerad 8 oktober 2019 10:33 Kommunfullmäktige om delårsrapport för Växjö kommun och antagande av hållbarhetsprogram 15 oktober sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Som vanligt är mötena öppna för allmänheten.
Publicerad 7 oktober 2019 11:13 VA-arbeten i Björnö i Lammhult Arbetet påverkar framkomligheten på gång- och cykelvägen mellan Björnö och Lammhult. Korta tillfälliga avbrott på vattnet och lägre tryck förekommer för vissa fastigheter i området. 
Publicerad 4 oktober 2019 11:46 Fortsatt arbete för att motverka segregation Sedan 2018 tilldelas Växjö kommun 10 661 000 kronor per år (2018–2020), från Tillväxtverket, för långsiktigt arbete för att motverka segregation. Nu är det klart att 2020 års medel ska användas för att förstärka insatser för kvinnor i utanförskap, barn och unga i skolan och samhället i stort.
Publicerad 3 oktober 2019 16:12 Risk för störningar i e-tjänster fredag den 4 oktober Fredag den 4 oktober mellan cirka klockan 8.00 och 15.00 görs ett underhållsarbete på Växjö kommuns system för e-tjänster. Det kan ge tillfälliga felmeddelanden.
Publicerad 3 oktober 2019 15:04 Samverkan för minskad brottslighet och ökad trygghet Växjö lokalpolisområde och Växjö kommun har skrivit under en samverkansöverenskommelse för minskad brottslighet och ökad trygghet inom kommunen. Överenskommelsen gäller från och med nu och fram till september 2023.
Publicerad 3 oktober 2019 10:00 Pomonavägen stängs av under arbetet med cirkulationsplats i Hovshaga Med anledning av byggnationen av cirkulationsplatsen i Hovshaga kommer Pomonavägen, vid korsningen Kungsgårdsvägen, att stängas av under tre veckor. In- och utfart till Hovshaga centrum sker via Björnbärsvägen.
Publicerad 2 oktober 2019 14:32 Behöver din förening möbler eller inventarier? Föreningar kan återanvända möbler från kommunala verksamheter via Möbelcirkeln i Växjö kommun. Uthämtning sker första måndagen i månaden.
Publicerad 1 oktober 2019 15:35 Det fria ordets hus kan användas för evenemang Värends räddningstjänst har nu gjort bedömningen att Det fria ordets hus kan användas för publika evenemang efter vissa smärre fysiska justeringar och med några extra säkerhetsrutiner.
Publicerad 1 oktober 2019 10:00 Att jobba inom omsorgen är ett uppskattat sommarjobb! Lärorikt, öppnat en ny värld, hittat mitt yrkesval i framtiden och bra bemötande från kollegor. Det här är några av de kommentarer som våra sommarvikarier sagt om sina sommarjobb inom omsorgen! Vi är tacksamma och ödmjuka inför de fina betygen, tack för att ni jobbat hos oss!
Publicerad 30 september 2019 11:28 Krigsförbandsövning i Kronobergs län Under veckan, 30 september till 6 oktober, kommer Hemvärnet i Kronobergs län ha övning i kris- och krigshändelser. Därför kan beväpnad militär samt militärfordon synas runt om i Växjö stad och i andra delar av kommunen.
Publicerad 30 september 2019 08:33 Stefan är Växjös hjälte Det är återigen dags att utse Växjös hjälte och den här gången hittar vi hjälten mitt ute i fältet på Teleborg.
Publicerad 30 september 2019 08:00 Träna för att förebygga fall Vet du att den vanligaste olycksformen i hemmet är fall? Men det finns mycket man kan göra för att förebygga detta. Fysiskt aktivitet i vardagen och regelbunden motion kan minska risken för fall och öka ditt välbefinnande. Kom och träffas oss för att få tips och råd! Vi står på Storgatan i Växjö u...
Publicerad 27 september 2019 14:00 Goda resultat i öppna jämförelser för äldreomsorgen 2019 Växjö kommun har fortsatt goda resultat i de öppna jämförelser för 2019 som presenteras av Socialstyrelsen. De tillfrågade tycker bland annat att de får ett bra bemötande och att man känner sig trygg i sitt boende.
Publicerad 27 september 2019 10:00 Kontroll av parkerade cyklar På måndag 30 september startar en kontroll av cyklar som står parkerade på Växjö stationsområde, i delar av Växjö centrum och delar av Teleborgs centrum. Informationslappar sätts upp i de berörda områdena.
Publicerad 26 september 2019 15:24 Nomineringarna till årets byggnadspris klara Varje år delar byggnadsnämnden ut ett byggnadspris. Nu är tre kandidater nominerade till 2019 års byggnadspris.
Publicerad 26 september 2019 15:09 Seniorlotsen bjuder in till informationsträffar om matinköp på nätet Från och med nu erbjuder seniorlotsen i Växjö kommun vägledning när det gäller att handla mat via internet. Startskottet blir tre informationsträffar på temat.
Publicerad 26 september 2019 13:29 Biljettcentrum avvecklas april 2020 Igår, den 25 september, beslutade kultur- och fritidsnämnden att Biljettcentrum ska avvecklas den 30 april 2020.
Publicerad 26 september 2019 12:00 Alla vinner på nya lokaler Omsorgsnämnden har beslutat att sju verksamheter ska flytta från sex olika adresser till två. På så sätt får medarbetarna bättre arbetsmiljö, servicen till invånarna förbättras samt förvaltningens miljöpåverkan minskar.
Publicerad 26 september 2019 10:30 Havsörnen häckar i Helgasjön Årets fågelinventeringar i Helgasjön visar på goda resultat och befäster sjöns position som en viktig fågelsjö. Under 2019 kunde det också konstateras att havsörn häckar vid sjön.
Publicerad 25 september 2019 16:05 Ett steg närmare flytt av Det fria ordets hus Kultur och fritidsnämnden i Växjö gav idag uppdrag till förvaltningschef Tomas Ekelius att påskynda arbetet med en flytt av Det fria ordets hus i Växjö. Anledningen är den brand- och riskanalys som fastighetsbolaget Vöfab nyligen genomfört och som visar att det finns brister i lokalen vad gäller pub...
Publicerad 25 september 2019 15:08 Jila Mossaed prisas till Pär Lagerkvists minne Växjö kommuns litteraturpris till Pär Lagerkvists minne 2019, tilldelas poeten Jila Mossaed.
Publicerad 24 september 2019 16:18 Öppet hus på Växjös kommunala gymnasieskolor den 19 oktober Ska du söka gymnasieskola till hösten 2020? Passa då på att besöka Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum på Öppet hus den 19 oktober.
Publicerad 24 september 2019 10:06 Växjö tappar i ranking – stärker dialog med företagare Nu har Svenskt Näringsliv presenterat sin årliga näringslivsrankning. Rankingen bygger på företagarnas egna svar kring hur de upplever företagsklimatet i den kommun de verkar i och Växjö hamnar på 56:e plats bland landets 290 kommuner. Med det tappar kommunen 16 placeringar jämfört med 2018.
Publicerad 23 september 2019 16:54 Reparationsarbeten på Västerbron – begränsad framkomlighet Den 24 september kommer Peab, på uppdrag av Växjö kommun, att påbörja reparationsarbeten på Västerbron. Arbetena med Västerbron på stationsområdet kommer att ta 4–6 veckor.
Publicerad 23 september 2019 16:02 14 villatomter till försäljning i Bredvik Växjö kommun erbjuder nu 14 villatomter i Växjö. Tomterna ligger i Bredvik, utmed Norra Bergundasjöns västra strand.
Publicerad 23 september 2019 08:00 Idrottens dag i Växjö 28/9 En dag med roliga aktiviteter och nya idéer. Besökare får prova på, uppleva, tänka och prata om hur framtidens idrott kan se ut.
Publicerad 19 september 2019 10:00 Vill du arrangera något på Kulturnatten 2020? Nu kan du som är arrangör registrera vilka evenemang ni vill har med i programmet på kulturnatten den 25 januari 2020.
Publicerad 18 september 2019 11:41 Mina sidor för ekonomiskt bistånd stängt den 24 september Du som har ekonomiskt bistånd kan den 24 september inte komma åt dina ärenden via e-tjänsten Mina sidor. Tjänsten fungerar igen den 25 september.
Publicerad 17 september 2019 17:46 Löpträning och skridskoåkning inomhus När vinterkylan kommer närmare öppnas nya möjligheter till träning, till exempel löpträning i tipshallen och skridskoåkning i ishallen. Alllmänhetens tider för vintern 2019/2020 drar igång vecka 40.
Publicerad 16 september 2019 10:37 Missa inte vår rekryteringskampanj Nu kör vi igång med en rekryteringskampanj för att locka fler lärare att jobba i Växjö kommun, men även för att fler ska få upp ögonen för läraryrket.
Publicerad 13 september 2019 16:00 Se hur kockarna arbetar på Älgvägen Kvällen 24 september klockan 17.00 är det Öppet hus i köket på Älgvägen i Växjö. Måltidsorganisationens personal kommer erbjuda rundvandring i köket och bjuda på provsmakningar.
Publicerad 13 september 2019 08:00 Vem blir årets mottagare av Pär Lagerkvistpriset? Den 25 september utses 2019 års mottagare av Pär Lagerkvistpriset. Tillkännagivandet görs på Stadsbiblioteket och då bjuds även på kaffe och småkakor.
Publicerad 12 september 2019 14:00 Familjeband - en anhörigcirkel för föräldrar Är du en förälder till någon som åker berg och dalbana i starka känslor som leder till kaos i relationer och svårigheter med självbild? Familjeband är en kurs där du som förälder får träffa andra i liknande situation.
Publicerad 15 oktober 2019 19:07 Ja till Hållbara Växjö 2030 Idag antog kommunfullmäktige hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030. Nu ska programmet integreras i ordinarie processer för att stärka och utvecklas hållbarhetsarbetet.