Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Ekonomiskt bistånd

Vem som helst kan under en period hamna i ekonomiska svårigheter. Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd hette tidigare socialbidrag.

Du som bor eller vistas i Växjö kommun har rätt till ekonomiskt bistånd om du själv inte kan försörja dig.

Det ekonomiska biståndet ska täcka det mest nödvändiga som till exempel mat, kläder och boende. Om du har särskilda skäl kan du även få hjälp med andra utgifter.

Om du är i en akut nödsituation har du också rätt att söka ekonomiskt bistånd som prövas särskilt utifrån den akuta situationen.

Ekonomiskt rådgivning

Vi hjälper dig med rådgivning för att på bästa sätt försöka hjälpa dig att bli självförsörjande. Det betyder att du, förutom den ekonomiska hjälpen, kan få ett personligt stöd som kan vara till hjälp på vägen.

Vi kan även hjälpa till med budget- och skuldrådgivning samt hjälpa dig med ansökan om skuldsanering till Kronofogden.

Genom att studera inom vuxenutbildningen kan du få en utbildning som kan leda till arbete.

Är du mellan 18-24  år

Om du går i gymnasieskolan är dina föräldrar försörjningsskyldiga längst tills du fyller 21 år. 

Ansök om ekonomiskt bistånd

Innan du kan söka ekonomiskt bistånd måste du alltid först ringa till oss för att boka tid för ett möte. Om du behöver söka bistånd tar du kontakt med Växjö kommuns kontaktcenter. De hjälper dig sedan att komma i kontakt med en socialsekreterare.

Om du redan har ekonomiskt bistånd hos men vill följa ditt ärende eller se vem som är din handläggare kan du göra detta enkelt via vår e-tjänst.

Se film om hur e-tjänsten fungerar

Filmen är till för dig som söker eller har sökt om försörjningsstöd. Den visar hur du via vår e-tjänst kan följa ditt ärende efter att du lämnat in din ansökan.

Filmen visar hur du via e-tjänsten kan:

  • se när din ansökan kom in och när den behandlas
  • se besked om någon handling saknas
  • se vad beslutet blev och varför
  • se när du får pengar och hur mycket
  • se vem som är din handläggare
  • se hur du överklagar ett beslut 


Se film om hur e-tjänsten fungerar – på engelska

 

 

Logga in på Mina sidor

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2018
Stöd och omsorg