Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kronoberg

Från 5 november till 13 december gäller allmänna skärpta råd i Växjö kommun och Kronobergs län.

Stäng meddelande

Strålning från trådlös teknik

Människan utsätts hela tiden för strålning av olika slag. Förutom naturlig bakgrundsstrålning exponeras vi av strålning från byggnadsmaterial, master och elektronisk utrustning.

Mobiltelefonnätet i Sverige byggs ut i allt snabbare takt. Strålsäkerhetsmyndigheten mäter exponeringen på olika platser i samhället och bedömer utifrån aktuell forskning att det inte finns några hälsorisker med exponering från basstationer för mobiltelefoni, trådlösa datornätverk och liknande sändare. Basstationer och antenner omfattas av miljöbalkens bestämmelser. Det betyder att den som placerar en basstation ska undvika att det leder till störning för hälsa och miljö.

När det gäller användning av mobiltelefon kan man med dagens forskning varken bekräfta eller utesluta hälsoeffekter. För att minska onödig exponering vid användning av mobiltelefon kan man till exempel använda handsfree eller högtalarfunktion.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 mars 2020
Bygga och bo