Projekt inom klimat, energi, el och värme

Växjö kommun jobbar för att använda energi, el och värme på ett smart och hållbart sätt.

Växjö kommun har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities för att skynda på det lokala klimatomställningsarbetet. Satsningen finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Inom den här satsningen har Växjö kommun skrivit under ett Klimatkontrakt som pekar ut vägen till ett klimatneutralt samhälle år 2030.

One-stop-shop - affärsmodell för energirenovering av småhus

Det övergripande målet är att utveckla, implementera och testa en one-stop shop affärsmodell för holistisk energirenovering av småhus. I praktiken innebär det att utveckla ett paketerbjudande för privatpersoner som vill energirenovera sina villor. Växjö kommun bidrar bland annat med opartisk rådgivning till de villaägare som vill renovera sina hus, för allmän energikunskap och för att sprida information och kunskap om projektet.

Det är FORMAS som ger medel till detta projekt som främst handlar om energieffektivisering. Projektet pågår från november 2019 och till och med september 2022.

Linnéuniversitetet berättar mer om projektet Länk till annan webbplats..

Som ett av de första energibolagen i världen satsar det kommunala energibolaget Växjö Energi på koldioxidinfångning för att uppnå minusutsläpp. Tekniken, som heter BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage) eller bio-CCS, gör det möjligt att fånga in koldioxiden som frigörs när Växjö Energi producerar el och värme.

På Växjö energis webbplats finns mer information om koldioxidinfångning Länk till annan webbplats..

Växjö kan inte bli fossilbränslefria om inte utsläppen från flyget minskar. Därför är Växjö Energi involverade i ett projekt som syftar till att börja producera flygbränsle av skogsavfall i anslutning till Sandviksverket.

Växjö kommun är en av åtta svenska kommuner som är delaktiga i EU-projektet ”Own Your SECAP”. Projektet är finansierat inom ramen för EU-programmet Life.

Projektet handlar om genomförande av energi- och klimatanpassningsplaner. Växjö kommuns roll är att fungera som en följarkommun i projektet och deltar bland annat i aktiviteter som arrangeras av Energikontor Syd AB inom ramen för projektet.

Senast uppdaterad: 17 juli 2024