Projekt inom natur

Växjö kommun har projekt för att gynna blå och grön infrastruktur, till exempel för att värna hållbara ekosystem.

Projekt Blue Green City har målet att förbättra policys kopplat till grön och blå infrastruktur i städer och omgivande områden för att värna för hållbara ekosystem, minska hot mot biologisk mångfald samt skydda sårbara landskap. I Växjö har projektet inneburit att hänsyn till ekosystemtjänster har integrerats i alla steg i planeringsprocessen, från översiktsplan till detaljplan. Det treåriga projektet delfinansieras av EU-programmet Interreg for Europe och har utöver Växjö partners från Frankrike, Tyskland, Italien, Kroatien och Rumänien.

Vlue Green city:s logotyp samt EU-flagga med texten Europeiska unionen Europeiska socialfonden, under flaggan
Senast uppdaterad: 28 september 2022