Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Fake news och demokratiska val

Välkommen till ett filosofiskt café den 6 september inspirerat av höstens val.

Filosofiskt café hålls tre gånger per termin i Det fria ordets hus eller på annan plats. Enkel fika ingår alltid. Ett filosofikafé är ett sätt att skapa utrymme för filosofiska samtal i vardagen. En mötesplats för att i dialog undersöka frågeställningar och begrepp för att vidga sina perspektiv och söka nå djupare kunskap. Caféet den 6 september handlar om Fake news och hur de kan påverka demokratiska val.

En inledare håller en cirka 15 minuter lång inledning som ska inspirera till tankar och funderingar i ämnet. I mindre grupper diskuteras sedan ämnet. Som underlag för diskussionen finns på varje bord några frågor som man kan välja att utgå ifrån, eller inte. Sista halvtimmen hålls en uppsamlande diskussion i helgrupp.

Välkommen till Det fria ordets hus den 6 september kl 18-19.30!

Höstens övriga caféer hålls den 4 oktober och den 1 november.

Kontakter

Senast uppdaterad: 29 augusti 2018