Verksamhet

Det fria ordets hus ska främja dialog, skrivande och debatt samt knyta samman dagens frågor om yttrandefrihet med vårt litterära arv i Kronoberg och verksamheter i Växjö kommun, men även regionalt och nationellt.

Det fria ordets hus arbetar med att lyfta fram frågor om yttrandefrihet och knyta an dessa till det litterära arvet i Kronoberg och dagens aktuella frågor om litteratur och rättigheten att yttra sig. Framförallt riktas verksamheten mot tre olika områden: medborgarens fria ord, det konstnärliga fria ordet samt medias fria ord.

Utifrån dessa tre områden skapar Det fria ordets hus evenemang, projekt och samarbeten för barn, unga och vuxna antingen i egen regi eller i samarbete med lokala, regionala eller nationella aktörer.

Det fria ordet hus strävar mot att samarbeta med andra för att för att hitta gemensamma frågeställningar, problem och fenomen som berör yttrandefrihet och vårt litterära arv. Så har du eller din verksamhet någon idé, hör gärna av dig. Huset har även lokaler för utlåning.

Kontakter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2022
Se och göra