Kronobergs litterära arv

I Kronoberg finns ett rikt litterärt arv och flera av författarna har berört frågor om yttrandefrihet, censur och jämlikhet.

Småland äger ett levande kulturarv, inte minst i det rika muntliga berättandet och i den litteratur som har skrivits och fortsätter att skrivas i regionen. Pär Lagerkvist, Vilhelm Moberg och Elin Wägner är alla litterära storheter som under sin livstid stod upp, och genom sina bevarade verk fortsätter att kämpa för yttrandefrihet och människors lika värde.

I Kronoberg finns Elin Wägner-sällskapet Länk till annan webbplats., Vilhelm Moberg-sällskapet Länk till annan webbplats., Pär Lagerkvist-samfundet samt Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka Länk till annan webbplats.. Alla fyra är samarbetspartners till Det fria ordets hus och tillsammans skapas evenemang och program som lyfter fram författarna och det de verkade för.

Pär Lagerkvist-samfundet nås genom kontakt med ordförande Magnus Eriksson: k.magnus.eriksson@swipnet.se

Stipendium

Växjö kommun delar vartannat år ut Pär Lagerkvistpriset, med prissumman 100 000 kr, i syfte att belöna ett framstående författarskap i Pär Lagerkvists anda.

Tillsammans med Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka delar Det fria ordets hus årligen ut ett vistelsestipendium för författare, konstnärer, poeter och journalister.

Kontakter

Senast uppdaterad: 13 september 2022