Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Klimatläget - värre än vad de flesta tror?

Earth Week är slut för denna gång men samtalet om klimatet får inte ta slut. Välkommen till en kväll då Peter Kuiper från Linnéuniversitetet berättar om hotande klimatförändringar.

Pieter Kuiper (f. 1960) är fysiker, disputerade i Nederländerna, kom till Sverige 1993, bor i Växjö sedan 2000. Undervisar bland annat i termodynamik vid Linnéuniversitetet.

- Standardfysiken bakom effekten av CO2 på klimatet visar att läget är illa, men kanske inte riktigt brådskande, berättar Peter Kuiper. Många tror att framtida teknik ska lösa problem som stigande havsnivåer. Medvetenheten är låg om andra konsekvenser än de som ligger närmast i tiden. Redan inom decennier förväntas kombinationer av temperatur och luftfuktighet i tropikerna som inte är förenliga med mänskligt liv. Och inom tio år kan Norra ishavet bli ett hav utan is. Man kan räkna ut att uppvärmningen därefter går i snabbare takt fortsätter Peter. Andra följder är svårt att förutse men befaras bli allvarliga nästan omedelbart.

Välkommen att lyssna till Peter Kuiper i ett samtal om hotande klimatförändringar.

Onsdag 24/4, kl 18.00
Det fria ordets hus, Kungsgatan 29c

Kontakter

Senast uppdaterad: 12 april 2019