Försäljning ur samlingen

Framflyttad till följd av coronaviruset

Försäljningen flyttas fram och utställningen förlängs

Försäljningen ur samlingen flyttas fram till i höst då vi, till följd av smittspridningen av coronaviruset, vill undvika stora folksamlingar. Vi vill ge så många som möjligt chansen att besöka försäljningen, och idag behöver flera av oss hålla avstånd till vår omgivning. Vi avvaktar med ett nytt datum och hoppas på att återkomma med ett bättre tillfälle redan i höst.

Utställningsperioden för Ur samlingen väljer vi därför att förlänga till och med 2 maj. En tråkig ändring vi behöver göra i programmet är att ställa in invigningen, vernissagen kommer istället att pågå under hela lördagen mellan kl. 12-16, för att sprida ut besöken.

Växjö konsthall följer händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19, samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har tagit hänsyn till regeringens beslut om att begränsa antalet deltagare vid offentliga tillställningar och sammankomster till max 50. Vi återkommer vid eventuella ändringar i framtida program.

Försäljning ur samlingen

Inför flytten till det nya kommunhuset har samtliga verk i det befintliga kommunhuset plockats ner. Ett brett urval av dem kommer att visas på Växjö konsthall i utställningen Ur samlingen som pågår mellan 4 april - 2 maj. Därefter kommer vi att hänga om i utställningshallen och ta fram de verk ur samlingen som kommer att finnas till försäljning vid ett senare tillfälle. Utställningen och försäljningen är alltså två separata tillfällen. Här kan du läsa mer om utställningen Ur samlingen.

Majoriteten av verken i samlingen kommer att finnas kvar. Den vinst som görs genom försäljningen kommer att användas till förmån för samlingen, till exempel för underhåll av befintliga verk, utöka med nya verk på sikt.

Bakgrund

Under hösten 2019 gjordes en inventering av samtliga konstverk i kommunhuset inför den kommande flytten till det nya kommunhuset. Översynen gjordes för att uppdatera det digitala konstregistret och avgöra vilka konstverk som fortsatt ska ingå i konstsamlingen. Samtliga verk finns nu på Växjö konsthall för sortering.

I samband med byggnationen av det nya kommunhuset tillämpas enprocentsregeln*. Det betyder att den konstnärliga gestaltningen där anpassas till just det huset. Något enstaka verk ur den befintliga samlingen kan komma att följa med dit men majoriteten av dem kommer att finnas på andra platser.

Syfte med försäljningen

Vid inventeringen av konstsamlingen bedömde vi att flera av verken behöver ramas om eller restaureras innan det är möjligt att placera ut dem i verksamheter igen. På konsthallen finns begränsat med ytor för förvaring av konst. De verk som behöver mer omsorg och exponering än vad Växjö kommun kan ge dem kommer därför att gå till försäljning.

Hur kommer försäljningen att gå till?

Det kommer vara så kallad direktförsäljning av verken med marknadsanpassade priser. Det betyder att det inte kommer vara möjligt att tinga eller reservera verk. Försäljningen sker på plats och verket tas med hem vid besökets slut. För att alla ska få samma möjlighet till det verk vi säljer gäller heller ingen förtur för kommunanställda. Försäljningen kommer vara kontantfri och mer information om betalningsalternativen kommer inom kort. Tillvägagångsättet är godkänt av kommunjurist och vi följer Riksantikvarieämbetets riktlinjer, för vidare läsning besök www.raa.selänk till annan webbplats.

Syftet med den kommunala konstsamlingen

Syftet med kommunens konstsamling är att förse kommunala lokaler med samtida konst och att stötta det lokala, regionala och till viss del det nationella konstlivet.

Växjö kommun har inget bevarandeuppdrag gällande konsten. De konstverk som ingår i kommunens konstsamling ska dock tas om hand på ett korrekt sätt. Det betyder att samlingen måste ses över med jämna mellanrum. Genom att minska samlingens omfattning skapar vi utrymme för detta.

*Enprocentregeln innebär att minst en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning (www.kro.se/enprocentsregelnlänk till annan webbplats).

Kontakt

 • Växjö konsthall

  Reception

  0470-414 75

  konsthall@vaxjo.se

  Besöksadress

  Västra Esplanaden 10, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun
  Växjö konsthall

  Box 1222

  351 12 Växjö

  Ordinarie öppettider

  Måndag stängt

  Tisdag-fredag, klockan 12-18

  Lördag-söndag klockan 12-16

  Fritt inträde

  Avvikande öppettider

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2020
Se och göra