Blomsterprogram

Varje år designas Växjös planteringar och urnor med ett för året unikt tema som bestämmer färg och form.

Växjö kommun planterar i tre omgångar: vår, sommar och höst. Växter som står utomhus påverkas av vädret, så beroende på när vi kan plantera eller byta säsongsväxter kan du se:

 • vårens växter april–maj
 • sommarens växter juni–september
 • höstens växter från oktober och hösten ut.

Årets tema är vatten

Blomsterprogrammet 2023 hämtar sin inspiration i vattnet – vår viktigaste naturresurs. Vi har tillgång till mycket vatten här i Växjö, men rent vatten är ingen självklarhet. Temat för årets blomsterprogram sätter fokus på effekterna av ett förändrat klimat och vikten av att vi är rädda om det vatten vi har, både lokalt och globalt.

Sommarens planteringar - Världens vatten

Vår planet har en begränsad mängd vatten och på många platser är den ojämnt fördelad. Växtligheten, dess karaktärer och planteringsmönster varierar beroende på hur mycket fukt det finns i marken. Det här har fått ge uttryck till sommarens plantering av Blomstergatan i Linneparken. Planteringen består av sju delar. Varje del är inspirerad av en specifik naturtyp eller biotop där fuktighetsgradienten går från torrt till vått, från öken till träsk. De tre mittersta delarna är biotoper som du kan finna i Småland medan delarna längst ut på kanterna är ytterligheter på fuktighetsskalan.

Sjö, vatten:

 • Petunia x hybrida ’Veranda Azur’ / petunia

Sjö, näckrosblad:

 • Dahlia x pinnata ’Dalietta Surprise Elsa’ / dahlia
 • Sagina reveliere ’Irish Moss’ / sylnarv, mörk

Strandkant:

 • Angelonia angustifolia ’Serena Rose’ / angelonia
 • Gladiolus murielae / doftlilja
 • Pennisetum glaucum ’Purple Baron’ / pärlhirs
 • Pennisetum macrourum ’White Lancer’ / svansborstgräs
 • Pilea microphylla / mosspilea
 • Sagina revelieri ’Irish Moss’ / sylnarv, mörk
 • Sagina revelieri ’Scotch Moss’ / sylnarv, ljus

Skogsbryn:

 • Cobaea scandens ’Cathedral Bells’ / klockranka
 • Euphorbia graminea ’Diamond Frost’ / snötörel
 • Isotoma ’Lauren Blue’ / stjärnlobelia
 • Plectranthus scutellarioides ’Golden Freckles’ / palettblad
 • Stipa tenuissima ’Ponytails’ / svansfjädergräs
 • Thunbergia alata ’Alba Oculata’ / svartöga

Djupa skogen:

 • Cobaea scandens ’Cathedral Bells’ / klockranka
 • Digitalis purpurea ’William White’ / fingerborgsblomma
 • Oenothera lindheimeri ’Sparkler White’ / sommarljus
 • Panicum ’Fountain’ / kärleksgräs
 • Stipa tenuissima ’Ponytails’ / svansfjädergräs

 

Vårens planteringar - Sjöarna

Växjösjöarna Trummen, Växjösjön, Södra Bergundasjön och Norra Bergundasjön har länge varit kraftigt övergödda med gröngrumligt vatten och tjocka täcken av blågröna alger. Växjö kommun har genomfört omfattande restaureringsinsatser för att förbättra sjöarna. Numera är flera av dem populära utflyktsmål och badsjöar.

Med vårens planteringar vill vi lyfta fram det fina arbete som gjorts för att restaurera de övergödda Växjösjöarna. För vad vore Växjö utan sjöar som går att fiska och bada i?

Vårens färger och former

Strandnära växter som bladvass, kabbeleka och näckros har inspirerat valet av växter. Färgerna går i grönt, vitt, gult och ljusrosa – och såklart blå toner som gestaltar vattnet.

Blomstergatan och kaktusplanteringen – Linnéparkens stora planteringar

I Blomstergatan illustrerar penseér och vårlök en bit av en strandkant. I planteringens tre mittersta delar avbildas tre av Växjösjöarna: Norra Bergundasjön, Växjösjön och Trummen.

Växjösjön:

 • Hyacinthoides hispanica ’Excelsior’ / Spansk klockhyacint
 • Hyacinthus orientalis ’Blue Jacket’ / Hyacint
 • Hyacithus orientalis ’Dark Dimension’ / Hyacint
 • Muscari latifolium / Bredbladig pärlhyacint
 • Viola x wittrockiana ’EVO Light Blue’ / Pensé
 • Viola x wittrockiana ’EVO True Blue’ / Pensé
 • Viola x wittrockiana ’Inspire Lavender Pink’ / Pensé
 • Viola x wittrockiana ’Matrix Midnight Blue’ / Pensé

Land:

 • Acorus gramineus ’Ogon’ / Gräscalmus
 • Fragaria x ananassa ’Summer Breeze Rose’ / Jordgubbe
 • x Heucherella ’Tapestry’ / Heucherella
 • Primula x polyantha ’Little queen Red’ / Trädgårdsviva
 • Sagina revelieri ’Irish Moss’ / Sylnarv
 • Sagina revelieri ’Scotch Moss’ / Sylnarv
 • Viola x williamsii ’Tiger Eye’ / Bukettviol
 • Tulipa ’Hearts Delight’ / Näckrostulpan
 • Tulipa ’Lady van Eijk’ / Darwinhybridtulpan
 • Tulipa ’Purple Dance’ / Grönbandad tulpan

Kaktusgruppen har ett böljande mönster i olika blå och lila toner som för tankarna till vågor.

Stora planteringen

Vågor:

 • Tulipa ’Bleu Aimable’ / sen enkel tulpan
 • Tulipa ’Parrot Negrita’ / papegojtulpan
 • Hyacinthus orientalis ’Blue Jacket’ / hyacint
 • Hyacithus orientalis ’Dark Dimension’ / hyacint
 • Muscari latifolium / bredbladig pärlhyacint

Vatten:

 • Viola x williamsii ’Sorbet Blue Blotch’ / bukettviol
 • Viola x williamsii ’Sorbet Pink Halo’ / bukettviol
 • Viola x wittrockiana ’EVO Light Blue’ / pensé
 • Viola x wittrockiana ’EVO True Blue’ / pensé

Strandkant:

 • Acorus gramineus ’Ogon’ / gräscalmus
 • Senecio cineraria ’Winter Wisper’ / silverek
 • Viola x williamsii ’Sorbet Black Delight’ / bukettviol
 • Viola x williamsii ’Sorbet Pink Wing’ / bukettviol
 • Viola x williamsii ’Tiger Eye’ / bukettviol

Trianglar:

 • Acorus gramineus ’Ogon’ / gräscalmus
 • Myosotis sylvatica ’Rosylva’ / skogsförgätmigej
 • Primula x polyantha ’Little queen Red’ / trädgårdsviva
 • Viola x williamsii ’Sorbet Lemon Chiffon’ / bukettviol
 • Viola x wittrockiana ’Panola White’ / pensé

Rundlar

 • Tulipa ’Parrot Negrita’ / papegojtulpan
 • Hyacinthus orientalis ’Blue Jacket’ / hyacint
 • Muscari latifolium / bredbladig pärlhyacint
 • Viola x williamsii ’Sorbet Blue Blotch’ / bukettviol
 • Viola x williamsii ’Sorbet Pink Halo’ / bukettviol

Säsongsblommor bidrar till biologisk mångfald

Pollinering är avgörande för både ekosystemen och vår matproduktion. Fjärilar, bin, humlor och andra insekter pollinerar våra växter. För att pollinatörerna ska kunna överleva är det viktigt att det finns mat i form av pollen och nektar hela säsongen, från tidig vår till sen höst. Blomsterprogrammet innehåller flera växter som lockar pollinatörer och erbjuder mat åt dem.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023