Geometriparken

Parken är gestaltad med tema utifrån de geometriska formerna. Här finns Kvadrattorget, Cirkeltorget, Triangeltorget och Linjetorget - kom själv och se vilka former du kan hitta i markbeläggningar, planteringar och möblering!

Här finns en lekplats inspirerad av de geometriska formerna. Leta former samtidigt som du testar klätterställningen som övervakas av måsarna. Fortsätt till gungorna och de gummiklädda kullarna och balansbanan genom buskarna. Intill lekplatsen finns ramper och hinder för dig som vill skejta. En större gräsplan för lek, spel och picknick finns norr om lekplatsen. Runtom i parken finns sittplatser för dig som vill ta det lugnt och sitta ner en stund. I parken finns också toalett.

Parken hänger ihop med parkstråket kring Trummen. Badplatsen i Trummen ligger strax intill och nere vid sjön finns bryggor och sittplatser att hänga på . Så ta en liten avstickare och upptäck Geometriparken när du rör dig runt Trummen.

Hitta hit: Geometriparken ligger mellan Trummen och Teleborgsvägen. Lättast att komma hit är med cykel eller till fots, från centrum ta cykelvägen längs Växjösjön mot universitet. Kommer du med bil finns det en parkering söder om parken, längs Trummenvägen.

Undersökning av hur Geometriparken används

Geometriparken är den första parken i Växjö som är utformad för att både fungera som park och utflyktsplats åt alla samtidigt som den används som förskolegård.

Eftersom det är första gången denna typ av samutnyttjande prövas i Växjö har en utvärdering gjorts. Resultatet ska användas som stöd när kommunen förvaltar parken, men också som underlag när Växjö kommun utvecklar andra parker och lekplatser runtom i kommunen.

Sammanfattning av undersökningen av Geometriparken. , 1 MB, öppnas i nytt fönster. 

Senast uppdaterad: 29 juni 2022