Lugnets park

Lugnets park är en stadsdelspark i gammal miljö med en historia av odling. Spår från förr ses i stenmurar, uppvuxna fruktträd, rosor och syréner.

Parken ligger på en vacker västsluttning och erbjuder lummiga träd, klippta gräsmattor, härlig natur och ängsmark, lekplats, bollplan och blomsterplanteringar.

Hela parken har en lantlig karaktär och lekplatsen har bondgårdstema med lekredskap i utformade som kor, hästar och grisar. I Lugnet park finns en klassisk rabatt med ”mormorsväxter” bestående av tåliga, långlivade växter som odlats i Sverige under lång tid och var mycket vanliga hos gemene man för 3-5 generationer sedan. Exempel på sådana växter är dagliljor, löjtnantshjärtan, phlox och pioner. Den här planteringen utgörs av sorter som fanns att köpa på plantskolor i Sverige före 1940 och är så odlingsvärda att de fortfarande finns kvar i sortimenten hos vissa plantskolor, trots hård konkurrens från nya sorter.

Här finns också ett pionsortiment med 35 pionsorter. Pionernas blomningstid i juni är kort men genom en variation av sorter som avlöser varandra har blomningen förlängts något.

Hitta hit: Parken finns i norra delen av stadsdelen Hovshaga. Kungsgårdsvägen norrut och sväng höger i Lugnetrondellen in på Lugnetsväg.

Senast uppdaterad: 7 januari 2022