Linnés arboretum

I Linnés arboretum i Teleborgsskogen har en före detta granskog ersatts med 150 olika arter av skogsplantor. Plantorna kommer från Asien, Nordamerika och Europa och planteringen är ett möte mellan exotisk vildmark och småländsk natur.

När 40 hektar av Teleborgsskogen skövlades i de två stormarna 2005 och 2007 väcktes idén om ett bostadsnära arboretum. Här kan man nu beskåda skogen och följa den världsberömda botanikern Carl von Linnés intresse för såväl exotiska och främmande arter som regionala och inhemska.

En resa från Asien till Nordamerika

Från år 2008 till 2010 planterades hela 10 000 skogsplantor med en variation på 150 olika arter. Den före detta granskogen har idag ersatts av arter från de olika världsdelarna Asien, Europa och Nordamerika där exotisk vildmark möter småländsk natur. Gör en resa till Asien och beskåda det japanska bergkörsbärets fantastiska vårblomning. Möt guldazaleans doftande annons om sommar och färgchockas av den amerikanska rödekens eldröda färger på hösten. Variationsrikedomen är stor då färger och former blandas med blommor och blad.

Vad är ett arboretum?

Ett arboretum är en plantering av träd och buskar med syfte att studera de planterade sorterna. Linnés arboretum är ett samarbete mellan Växjö kommun och forskare från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Målet är att visa ett svenskt och nordiskt exempel på hur fördjupade kunskaper kan användas i praktiken. Efter arboretets 10-årsjubileum är många förvånade över hur snabbt en ovanlig skogsmiljö kan skapas. Idag är arboretet ett populärt utflyktsmål bland såväl Växjöbor som turister.

Hitta hit: Linnés arboretum och Teleborgsskogen ligger i närheten av Furutåskolan i stadsdelen Teleborg.

Svamp på weymouth-tallar

Nya växtslag kan också innebära nya sjukdomar och nya svampangrepp. Weymouth-tallen (Pinus strobus) från östra Nordamerika är ett trädslag som ofta angrips av rostsvampen Cronartium Ribicola. Det har hänt också i Linnés arboretum, bland annat på tallar vid dammen.

Svampen angriper först en enstaka gren och sprider sig successivt under flera år in till stammen och till slut dör trädet. Svampen värdväxlar med framförallt svarta vinbär vilket innebär att sporer från svampen på tallen måste mellanlanda på vinbärsbuskar innan de kan spridas vidare till en ny tall. Sporerna sprids under försommaren. Vinbärsbusken får skador på bladen men dör inte. Vad man vet angriper Cronartium Ribicola i första hand fembarriga amerikanska tallar vilket innebär att det inte finns någon risk att vår vanliga svenska tall eller övriga tallar i arboretet angrips.

Vi kommer ta bort angripna tallar under året för att minska sporspridningen när den sätter igång igen nästa försommar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 oktober 2021
Se och göra