Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kronoberg

Från 5 november till 13 december gäller allmänna skärpta råd i Växjö kommun och Kronobergs län.

Stäng meddelande

Lekplatser

Växjö kommun har över 100 lekplatser som är till för allmänheten. Ambitionen är att alla kommunens lekplatser, stora som små, ska vara mötesplatser för såväl barn som vuxna.

I områden med många barn ska det inte vara längre än 500 meter fågelvägen till en kommunal lekplats. Lekplatsens placering är viktig, eftersom forskning visar att barnens lek ofta börjar på lekplatsen och sprider sig sedan ut över närområdet. 

Våra större lekplatser är Arabyparken, Strandbjörket, Lugnets park, Linnéparken och Sagolandet. De presenteras på egna undersidor. På kartan kan du se var alla våra lekplatser finns. 

Våra större lekplatser

Arabyparken

Arabyparken är en stadsdelspark med klätterlek, tubrutsch, gungor, asfaltplan för landhockey och basket, beachvolleyplan med mera omgärdat av vacker parkskog och generösa gräsytor.

Hitta hit: Ligger mitt i stadsdelen Araby, mellan Bokelundskolan och Arabyskolan.

Klostergatan i city

På Klostergatan i Växjö centrum finns en lekskulptur för alla åldrar, fritt fram för bus och lek eller skönt häng.

Linnés värld

Linnés värld är en temalekplats som är inspirerad av Carl von Linnés 1700-talsvärld. Lekplatsen erbjuder utmanande lek för de minsta barnen, tillgängliga och spännande platser för dem med funktionsnedsättning och platser för lek och samvaro för de äldre barnen.

Hitta hit: Linnés värld hittar du i Linnéparken

Lugnets park

Lekplatsen i Lugnets park är en mysig och intim lekplats med bondgårdstema med lekskulpturer som ko, häst, grisar och traktor. Här finns lek för flera åldrar.

Hitta hit: Lugnets park ligger på norra Hovshaga. Ta Kungsgårdsvägen norrut och sväng höger in på Lugnets väg.

Strandbjörket

Barnfamiljer, unga och gamla har Strandbjörket som utflyktsmål och mötesplats. Här finns lek för både större och mindre barn och lekplatsen är tillgänglighetsanpassad för barn med funktionsvariationer.

Strandbjörkets kaffestuga med servering i direkt anslutning till lekplatsen är under sommartid en välbesökt attraktion i parken.

Hitta hit: Lekplatsen finns vid Växjösjön, rakt söder om Växjö lasarett

Sagolandet

Lekplatsen Sagolandet har en stadsmur i trä, en stadsport och små lekhus runt torget. På en kulle utanför stadsmuren står ett torn där man kan hålla utkik. Grusplanen intill har byggts om till ett kulligt fantasilandskap där man både kan leka riddare och åka pulka.

Hitta hit: Sagolandet ligger mellan Teleborg och Vikaholm. Ta Teleborgsvägen söderut, sväng höger in på Torpavägen, sväng vänster in på Allmogevägen, sväng vänster in på Hemmansvägen och fortsätt in på Sätervägen.

Växjö kommun avråder matning av fåglar

Växjö kommun avråder från att mata änder och gäss med t.ex. bröd. Fåglarna är anpassade till en diet bestående av framförallt växter och del smådjur. Fåglar som äter mycket energirik men näringsfattig mat blir sjuka och kan till och med få missbildningar (änglavingar) som gör att de lider och behöver avlivas. När fåglarnas matas störs också deras naturliga beteende och flyttmönster. Täta ansamlingar leder också till ökad sjukdomsspridning av t.ex. fågelinfluensa. Matningen drar också till sig skadedjur som råttor.

Minskad övergödning och en god vattenkvalité är frågor som Växjö jobbar intensivt med. När många fåglar samlas och dessutom tillförs energirik mat bidrar det till ökad näringsbelastning till reningsdammar och sjöar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2020
Se och göra