Lekplatser

Växjö kommun har drygt 90 lekplatser som är till för allmänheten. Ambitionen är att alla kommunens lekplatser ska vara mötesplatser för såväl barn som vuxna.

Linnés värld tillfälligt avstängd

Från och med den 6 september gör Växjö kommun underhålls- och måleriarbeten på Linnés värld för att den fortsatt ska vara en trevlig och trygg lekplats. Av säkerhetsskäl kommer Linnés värld lekplats att vara avstängd under byggtiden. Välkommen tillbaka till Linnés värld när lekplatsen är klar under oktober 2021.

Besök gärna någon av våra andra lekplatser under byggtiden.

Några av lekplatserna kallar vi utflyktslekplatser. Gemensamt för dem är att de ofta har ett särskilt tema eller är lite mer utmanande, är lite större och är lätta att komma till.

Våra utflyktslekplatser är:

På kartan kan du se var alla våra lekplatser finns. 

Ny lekplats på Hovshaga

I juni invigdes lekplatsen Farmen på Hovshaga. Lekplatsen har bondgårdstema väcker fantasin och lockar till lek bland annat med klätterställningar i form av en traktor och en ladugård. Passa på att besöka den om du har vägarna förbi. Du hittar den på kartan.

Lekredskap byts ut

Under 2021 byter vi ut lekredskap på flera av våra lekplatser. Bland annat är arbete på gång på Prästmarkens lekplats i Sandsbro, Kvarndammarna på Öster, Sjöbols lekplats i Ingelstad och Linnés värld i Linnéparken.

Under hösten kommer lekredskapen på Trädvägens lekplats på Teleborg och Ringarnas lekplats i Lammhult att tas bort.

Strategi för planering av lekplatser

Vi jobbar med målet att det inte ska vara längre än 500 meter till närmsta kommunala lekplats och att vi ska erbjuda en lekplats per 1000 invånare. Idag finns det områden med överskott på lekplatser och andra områden med brist på lekplatser. Det innebär att vi de närmsta åren kommer att avveckla en del lekplatser samtidigt som vi utvecklar andra. Vi kommer också att bygga en del nya lekplatser i takt med att Växjö och omgivande tätorter växer och förändras.

Lekplatsens placering är viktig då vi vill att den ska vara lätt att nå för många längs gång- och cykelstråk eller nära busshållplatser och andra målpunkter. Vi ser också gärna att lekplatserna ligger i anslutning till parker och natur där leken kan fortsätta eller andra målpunkter som kan besökas samtidigt med lekplatsen.

Vill du veta mer om hur vi planerar våra lekplatser kan du läsa i vårt Aktivitets- och lekplatsprogram nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2021
Se och göra