Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Lekplatser

Växjö kommun har över 100 lekplatser som är för allmänheten. Det finns både enkla lekplatser med en sandlåda och några gungor till större lekplatser där barn i olika åldrar kan leka.

I områden med många barn ska det inte vara längre än 500 meter fågelvägen till en kommunal lekplats. Lekplatsens placering är viktig, eftersom forskning visar att barnens lek ofta börjar på lekplatsen och sprider sig sedan ut över närområdet. 

Våra större lekplatser är 

Arabyparken, Strandbjörket, Lugnets park, Linnéparken och Sagolandet. De presenteras i menyn till höger. På kartan kan du se var alla våra lekplatser finns. 

Beskrivning och placering av olika typer av lekplatser

Stadsdelslekplats

Är en lekplats för hela stadsdelen. Den blir lite av ett utflyktsmål och har något intressant för alla åldrar. Här ska finnas lekutrustning som är tillgänglighetsanpassad. Bord och skuggiga miljöer förhöjer trivseln och gör att familjer kan vistas länge i parken. Stadsdelslekplatsen kan i vissa områden utvecklas genom en tematisering. Gärna en pulkabacke om terrängen tillåter, liksom bollplan eller gräsyta för bollek.

Stadsdelslekplats markeras med lila punkt på kartan över lekplatser som du hittar under Relaterade länkar.

Områdeslekplats

Är tänkt för hela kvarteret och ska främst vända sig till åldersgruppen 1-6 år. Här ska man få känslan av en minipark. Områdeslekplatsen bör ha lekutrustning som är tillgänglighetsanpassad. Här finns yta för rörelselek och eventuellt en pulkabacke eller yta för bollek.

Områdeslekplats markeras med blå punkt på kartan över lekplatser som du hittar under Relaterade länkar.

Närlekplats

Innehåller gungställning och liten rutchkana och/eller sandlåda. Det är tänkt för mindre orter, i ytterområden eller som en fas i avvecklingen av en lekplats.

Närlekplats markeras med gul punkt på kartan över lekplatser som du hittar under Relaterade länkar.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juli 2018
Se och göra