Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Strandbjörket

Strandbjörket är Växjös mesta lekplats, med massor av lekredskap på härliga stora gräsytor.

Renovering av Strandbjörkets lekplats

Strandbjörkets lekplats öppnar igen den 12 maj 2021.

Barnfamiljer, unga och gamla har Strandbjörket som utflyktsmål och mötesplats. Här finns lek för både större och mindre barn och lekplatsen är tillgänglighetsanpassad för barn med funktionsvariationer.

Strandbjörkets kaffestuga med servering i direkt anslutning till lekplatsen är under sommartid en välbesökt attraktion i parken.

Hitta hit: Lekplatsen finns vid Växjösjön, rakt söder om Växjö lasarett

Växjö kommun avråder matning av fåglar

Växjö kommun avråder från att mata änder och gäss med till exempel bröd. Fåglarna är anpassade till en diet bestående av framförallt växter och del smådjur. Fåglar som äter mycket energirik men näringsfattig mat blir sjuka och kan till och med få missbildningar (änglavingar) som gör att de lider och behöver avlivas. När fåglarnas matas störs också deras naturliga beteende och flyttmönster. Täta ansamlingar leder också till ökad sjukdomsspridning av till exempel fågelinfluensa.

Minskad övergödning och en god vattenkvalité är frågor som Växjö jobbar intensivt med. När många fåglar samlas och dessutom tillförs energirik mat bidrar det till ökad näringsbelastning till reningsdammar och sjöar.

Det är många som uppskattar att få mata sjöfåglarna, men det är också många som framfört att de tycker att det otrevligt med ansamlingar av fåglar. Särskilt intill lekplatser och badplatser. Matningen drar också till sig skadedjur som råttor.

Att mata småfåglar i sin trädgård med olika slags frön, nötter, frukt och talg är ett betydligt bättre alternativ för att hjälpa fåglarna och kunna se dem på nära håll.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2021
Se och göra