Strandbjörket

Strandbjörket är Växjös mesta lekplats, med massor av lekredskap på härliga stora gräsytor.

Barnfamiljer, unga och gamla har Strandbjörket som utflyktsmål och mötesplats. Här finns lek för både större och mindre barn och lekplatsen är tillgänglighetsanpassad för barn med funktionsvariationer.

Strandbjörkets kaffestuga med servering i direkt anslutning till lekplatsen är under sommartid en välbesökt attraktion i parken. I närheten finns badplats. Intill lekplatsen finns toalett.

Hitta hit: Strandbjörket finns mellan Värendsgatan och Växjösjön, rakt söder om Växjö lasarett. Kom gärna till fots eller på cykel. Parkering finns bland annat längs Värendsgatan eller Södra Esplanaden.

Växjö kommun avråder matning av fåglar

Växjö kommun avråder från att mata änder och gäss med till exempel bröd. Fåglarna är anpassade till en diet bestående av framförallt växter och del smådjur. Fåglar som äter mycket energirik men näringsfattig mat blir sjuka och kan till och med få missbildningar (änglavingar) som gör att de lider och behöver avlivas. När fåglarna matas störs också deras naturliga beteende och flyttmönster. Täta ansamlingar av fåglar leder också till ökad sjukdomsspridning av till exempel fågelinfluensa.

Minskad övergödning och en god vattenkvalité är frågor som Växjö jobbar intensivt med. När många fåglar samlas och dessutom tillförs energirik mat bidrar det till ökad näringsbelastning till reningsdammar och sjöar.

Det är många som uppskattar att få mata sjöfåglarna, men det är också många som framfört att de tycker att det är otrevligt med ansamlingar av fåglar. Särskilt intill lekplatser och badplatser. Matningen drar också till sig skadedjur som råttor.

Att mata småfåglar i sin trädgård med olika slags frön, nötter, frukt och talg är ett betydligt bättre alternativ för att hjälpa fåglarna och kunna se dem på nära håll.

Senast uppdaterad: 7 januari 2022