Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kronoberg

Från 5 november till 13 december gäller allmänna skärpta råd i Växjö kommun och Kronobergs län.

Stäng meddelande

Avgifter i omsorgen

Växjö kommun tar ut en avgift för omsorg, service och vård. Hur stor avgiften är beror på din inkomst och hur mycket hjälp du får.

För att vi ska kunna göra en beräkning av hur stor just din avgift blir behöver du skicka in en blankett om inkomstförfrågan. Om du inte skickar in blanketten kan vi inte göra en individuell beräkning av din avgift och du får betala den högsta avgiften för de insatser du fått.

För att du ska få rätt avgift är det viktigt att du anmäler förändringar i inkomst eller utgifter. Därför får du, i början av varje år, skicka in blanketten om inkomstförfrågan.

Om uppgifterna du lämnat förändras under året ska du meddela avgiftshandläggarna. Du når dem via Växjö kommuns kontaktcenter.

Priser från och med 1 januari 2020

 • Den högsta avgiften för hemtjänst är 2 125 kronor per månad
 • Den högsta avgiften för boendestöd är 2 125 kronor per månad
 • Avgiften för trygghetslarm är högst 300 kronor per månad
 • Avgiften för hemsjukvård är 390 kronor per månad
 • Avgiften för ledsagning är 390 kronor per timme
 • Avgiften för avlösning mer än 20 timmar är 390 kronor per timme
 • Avgiften för korttidsvistelse är högst 71 kronor per dygn. Utöver denna avgift betalar du för måltider (136 kronor per dygn) och hygien- och sänglinne (9 kronor per dygn)
 • Kostnaden för samtliga måltider i ett äldreboende är 4 076 kronor per månad
 • Kostnaden för hemsänd mat middag varje dag är 1 920 kronor per månad
 • Kostnaden för hemsänd mat middag varannan dag är 960 kronor per månad
 • Kostnaden för hemsänd mat middag och kvällsmat varje dag är 2 940 kronor per månad
 • Kostnaden för hemsänd mat middag och kvällsmat varannan dag är 1 470 kronor per månad
 • Kostnaden för dagverksamhet är 64 kronor per dag och avser kost.
 • Kostnaden för hygienartiklar i särskilt boende är 128 kronor per månad.
 • Kostnaden för sänglinnepaket i särskilt boende är 128 kronor per månad.

Minimibelopp från och med 1 januari 2020

Minimibelopp är det belopp du har rätt att ha kvar av egna pengar till övriga levnadsomkostnader innan kommunen tar ut avgift för de hjälpinsatser du får.

Minimibeloppet ska täcka dina kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Minimibeloppet per månad är:

 • 5 339 kronor per person för ensamstående över 65 år
 • 4 512 kronor per person för makar och sambor över 65 år
 • 5 873 kronor per person för ensamstående 19-64 år
 • 4 963 kronor per person för makar och sambor 19-64 år
 • 3 193 kronor per person för barn 18 år och yngre
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2020
Stöd och omsorg