Särskilt boende

Om dina behov av vård, omsorg och tillsyn är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du få flytta till ett boende med personal dygnet runt, ett så kallat särskilt boende.

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm med mera

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm med mera

I ett särskilt boende finns gemensamma lokaler med möjlighet till samvaro, måltider och aktiviteter. Det finns trygghetslarm installerat i varje lägenhet. Du får ett hyreskontrakt på lägenheten och möblerar med egna möbler, förutom säng och madrass som finns i varje lägenhet.

Du väljer boende

Om du beviljas att flytta till särskilt boende får du en valblankett av handläggaren. Du kan göra högst tre val om var du vill bo. Vistas du på en tillfällig placering eller på sjukhus och har behov av ett särskilt boende direkt efter vistelsen har du inte rätt att välja utan får en plats där det först blir ledigt.

Särskilt boende finns i Växjö, Ingelstad, Lammhult, Rottne, Braås, Gemla och Vederslöv. Det finns både kommunala och privata särskilda boenden.

Vill du byta boende lämnar du in en intresseanmälan om byte av särskilt boende. Blanketten kan du få av boendesamordnaren, som nås via kommunens kontaktcenter på telefon 0470-410 00. Du ställs i kö till det önskade boendet och får ett erbjudande i mån av plats.

Välj särskilt boende

Avgifter och kostnader

Du betalar hyra för bostaden till bostadsbolaget och en avgift för mat, hygienpaket och eventuellt för sänglinne till kommunen. Utöver detta tillkommer en avgift för hjälpen du får på boendet.

Hur stor avgiften är beror på inkomst. Du får ett beslut som talar om vad din avgift blir. Beslutet kan överklagas.

För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift, får du lämna in inkomstuppgifter på en särskild blankett. Blanketten får du av handläggaren.

Omsorgsförvaltningens avgiftshandläggare kan lämna information om avgifter och hur du fyller i blanketten. De nås via Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2020
Stöd och omsorg