Särskilt boende

Om dina behov av vård, omsorg och tillsyn är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du få flytta till ett boende med personal dygnet runt, ett så kallat särskilt boende.

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm med mera

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm med mera

Vad är ett särskilt boende

I ett särskilt boende finns gemensamma lokaler med möjlighet till samvaro, måltider och aktiviteter. Det finns trygghetslarm installerat i varje lägenhet. Du får ett hyreskontrakt på lägenheten och möblerar med egna möbler, förutom säng och madrass som finns i varje lägenhet.

Val av boende om din ansökan beviljats

Om du beviljas att flytta till särskilt boende får du en valblankett av handläggaren. Du kan göra högst tre val om var du vill bo.

Särskilt boende finns i Växjö, Ingelstad, Lammhult, Rottne, Braås, Gemla och Vederslöv. Det finns både kommunala och privata särskilda boenden.

Vistelse på en tillfällig placering eller på sjukhus

Vistas du på en tillfällig placering eller på sjukhus och har behov av ett särskilt boende direkt efter vistelsen har du inte rätt att välja utan får en plats där det först blir ledigt.

Byte av särskilt boende

Vill du byta boende lämnar du in en intresseanmälan om byte av särskilt boende. Blanketten kan du få av boendesamordnaren, som nås via kommunens kontaktcenter på telefon 0470-410 00. Du ställs i kö till det önskade boendet och får ett erbjudande i mån av plats.

Välj särskilt boende

Avgifter och kostnader

Du betalar hyra för bostaden till bostadsbolaget och en avgift för mat, hygienpaket och eventuellt för sänglinne till kommunen. Utöver detta tillkommer en avgift för hjälpen du får på boendet.

Hur stor avgiften är beror på din inkomst. Du får ett beslut som talar om vad din avgift blir. Beslutet kan överklagas.

För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift, får du lämna in inkomstuppgifter på en särskild blankett. Blanketten får du av handläggaren.

Kontakta avgiftshandläggaren

Omsorgsförvaltningens avgiftshandläggare kan lämna information om avgifter och hur du fyller i blanketten. De nås via Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

Kriterier för att bli beviljad särskilt boende

  • Omfattande och varaktigt behov av insatser över dygnets alla timmar för att tillgodose personlig omsorg och vård, skydd samt trygghet. Personen ska i normalfallet ha dagliga omsorgsinsatser i hemtjänst sedan tidigare, motsvarande minst 25 timmar i veckan. Även eventuella insatser av anhöriga kan vägas in i den samlade bedömningen av givet stöd.
  • Demenssjukdom eller andra kognitiva nedsättningar som återkommande leder till fara för sig själv eller andra.
  • Dokumenterad psykisk ohälsa som leder till påtaglig och befogad oro.

Att vara bosatt i en otillgänglig bostad är inte ett skäl att beviljas särskilt boende. Ålder i sig är inget kriterium men hög ålder bör beaktas i den samlade bedömningen. Grunden är ett omfattande och varaktigt behov av omsorg och vård över dygnets alla timmar och ska i normalfallet vara uppfyllt i kombination med ett eller fler av övriga kriterier.

Ta del av hela vägledningen för handläggning.

Senast uppdaterad: 21 februari 2024