Hjälp och stöd

Här finns information om olika former av hjälp och stöd. Klicka på rubrikerna så får du veta mer.

Bostadsanpassning
Om du har en funktionedsättning och behöver anpassa din bostad kan du söka bostadsanpassningsbidrag.

Dagverksamhet
Dagverksamhet finns för dig som är äldre och behöver stöd att komma ut, träffa andra och vara med i olika aktiviteter. För dig som vårdar en närstående i hemmet finns dagverksamhet för den du vårdar.

Demenssjuksköterska
Demenssjuksköterskan arbetar med stöd i olika former, till exempel genom hembesök, familjesamtal och enskilda samtal.

Fixartjänsten
Du som har fyllt 67 år och bor i Växjö kommun kan få hjälp med enklare tjänster i hemmet.

Förebyggande hembesök
Du som är äldre, bor kvar i ordinärt boende och har inga eller få hemtjänstinstser kan boka förebyggande hembesök för att få tips så att du kan bo kvar hemma längre.

God man och förvaltare
En god man företräder och hjälper dig i olika frågor. En god man ser till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver samt ser till att du har så goda levnadsvillkor som möjligt.

Hemsjukvård
Om du inte kan ta dig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, kan du ha rätt till hemsjukvård.

Hemtjänst
Hemtjänst är till för att underlätta för dig om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd i ditt dagliga liv. Hemtjänst betyder att personal kommer och hjälper dig i ditt hem. Numera kan du också få e-tillsyn via trygghetskamera.

Hjälpmedel
Om du har problem eller hinder i ditt dagliga liv kan du få ett hjälpmedel utskrivet. Det finns många olika hjälpmedel som gör vardagen enklare och säkrare.

Kontaktperson
En kontaktperson kan vara ett stöd för dig som är äldre och är i behov av social gemenskap och upplever ensamhet. Kontaktpersonen träffar du regelbundet och ni gör saker tillsammans som du är intresserad av. 

Korttidsboende
Korttidsboende är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till avlastning för dina anhöriga eller om du har tillfälligt förändrade omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses i hemmet.

Ledsagning
Om du behöver någon som följer med dig till och från aktiviteter, besöka vänner, delta i fritids-, kultur- och nöjesaktiviteter. Då kan du få ledsagning av någon som följer med dig.

Matdistribution
Du som bor hemma och har svårt att laga din egen mat, kan få en färdiglagad måltid levererad direkt hem till dig.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
För dig som är rörelsehindrad finns det möjlighet att söka ett särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet är personligt.

Rehabilitering
Rehabilitering är en form av träning för dig som har en funktionsnedsättning och är till för att du ska kunna återfå eller behålla din funktionsförmåga så att du kan klara av din vardag.

Samordnad individuell plan
Om du har behov stöd och vård från flera olika verksamheter kan du få en samordnad individuell plan. Planen formas utifrån dina behov och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara.

Seniorlots
Det kan vara svårt att hitta rätt i flödet av information som kommer idag. Seniorlotsens uppdrag är att hjälpa dig som är över 65 år och/eller dina anhöriga, att hitta rätt bland de aktiviteter, tjänster och insatser som finns i samhället.

Syn- och hörselinstruktör
Har du syn- eller hörselnedsättning kan du få hjälp, stöd och råd från kommunens syn- och hörselinstruktör.

Tandvård
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Har du ett stort och långvarigt behov av hjälp med personlig omvårdnad eller en pågående LSS-insats kan du ha rätt till nödvändig tandvård. Din handläggare eller sjuksköterska kan bedöma om du tillhör denna grupp. De skickar ansökan om intyg till Region Kronoberg. Visa intyget när du går till tandläkaren. Du får då nödvändig tandvård till hälso- och sjukvårdstaxa.

Telefonservice
Telefonservice innebär att personal ringer upp dig på en överenskommen tid, för att höra efter att allt är bra.

Trygghetslarm
Ett trygghetslarm är till för dig som upplever det otryggt att vara ensam hemma och vill ha möjlighet att kalla på hjälp om något skulle hända dig.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 augusti 2018
Stöd och omsorg