Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Anhörigträff

Familjefrid Kronoberg arrangerar regelbundet en anhörigträff för dig som är nära anhörig till någon som är utsatt för eller har utövat våld i nära relationer.

Har du frågor och funderingar kring hur du bättre kan förstå och ge stöd till din anhörig som drabbats eller utövat våld i nära relationer?

Vi träffas i familjefrids lokaler på Sandgärdsgatan 24 i Växjö. Kontakta oss via e-post eller telefon om du vill delta.

Röster från tidigare deltagare på anhörigträffar:

  • jag har fått redskap för att kunna förstå, möta och stötta min anhörig
  • nu förstår jag skulden och skammen
  • bra med kunskap om våldets mekanismer och banden till våldsutövaren
  • bra att få träffa andra anhöriga i samma situation
  • jag är inte ensam

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2020
Stöd och omsorg