Intyga föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Barn har rätt att få veta sitt ursprung och rätt till försörjning och arv. Därför är det viktigt att fastställa vilka föräldrarna är

Från och med 1 januari 2022 kan föräldraskapsbekräftelsen göras digitalt via en e-tjänst hos Skatteverket. Länk till annan webbplats.

Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige och som har bank-id kan själva logga in på skatteverket.se och fastställa föräldraskapet med hjälp av e-legitimation under de första 14 dagarna efter att barnet är fött. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Det är möjligt att göra en digital bekräftelse på Skatteverkets webbplats så snart barnet är folkbokfört och har tilldelats ett personnummer. För de som inte uppfyller kraven för att använda e-tjänsten kan en bekräftelse göras hos familjerätten i den kommun där barnet är folkbokfört.

Gifta föräldrar

De föräldrar som är gifta med varandra behöver inte göra någon bekräftelse. Den som inte fött barnet antas då vara barnets förälder. För samkönade föräldrar gäller detta för barn födda efter den 1 januari 2022.

Assisterad befruktning

Om barnet tillkommit genom assisterad befruktning måste följande kriterier vara uppfyllda för att ett faderskap eller föräldraskap ska kunna bekräftas:

 • Den som fött barnet och den som inte fött barnet var sambo när den assisterade, registrerade partners eller gifta när den assisterade befruktningen gjordes,
 • Det ska finnas ett samtycke om assisterad befruktning från den som inte fött barnet,
 • Det ska vara sannolikt att barnet tillkommit genom den assisterade befruktningen,
 • Behandlingen har utförts inom behörig svensk hälso- och sjukvård eller vid behörig inrättning utomlands,
 • Barnet ska ha rätt att ta del av uppgift om spermiedonatorn (donators får inte vara anonym).
  En bekräftelse kan hävas om de uppgifter som lämnats inte är korrekta. Det gäller oavsett om bekräftelsen är gjord digitalt eller vid ett besök hos socialnämnden. En hävd bekräftelse innebär att den juridiska kopplingen mellan barnet och den som inte fött barnet bryts. Det finns inte någon tidsgräns för när en bekräftelse kan hävas.

Föräldrar kan fortfarande kan göra en bekräftelse genom ett besök på familjerättsenheten om föräldrarna hellre vill detta, eller om det finns osäkerhet kring föräldraskap eller regler.

Om bekräftelsen till Skatteverket inte görs av föräldrarna under de 14 första dagarna kommer Skatteverket att meddela detta till Växjö kommun och bekräftelse kommer istället hanteras av familjerätten.

Familjerätten i Växjö kommun är också till för dig som bor i Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommun då det gäller frågor om fastställande av föräldraskap, adoption samt frågor om vårdnad, boende och umgänge för separerade föräldrar.

Från 1 februari 2022 handlägger Växjö kommun även familjerätttsliga ärenden för dig som bor i Uppvidinge kommun.

Kontakter

 • Familj och förälder

  0470-410 00

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Obokade besök: Växjö kommuns kontaktcenter, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

  Bokade besök; Sandgärdsgatan 26 C, Växjö

  Övrigt

  Kontaktcenter; Måndag-fredag, klockan 07.30-16.30

  Sandgärdsgatan: Måndag-fredag, klockan 08.00-16.30, lunchstängt 12.00-13.00

Senast uppdaterad: 26 juli 2022