Intyga föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Barn har rätt att få veta sitt ursprung och rätt till försörjning och arv. Därför måste vi på familjerättsenheten ta reda på vilka föräldrarna är till alla barn som föds i kommunen om det inte registreras automatiskt.

Registrering av moderskap och föräldraskap

När ett barn föds anmäler sjukhuset det till Skatteverket. Den kvinna som fött barnet registreras som mamma och blir också vårdnadshavare för barnet. Om barnet inte har fötts på sjukhus är barnmorska eller barnets vårdnadshavare skyldiga att anmäla födelsen till Skatteverket. Finns det osäkerhet om vem som ska registreras som barnets mamma kan det ge anledning till att en moderskapsutredning genomförs hos familjerättsenheten.

Föräldraskap som inte registreras automatiskt

Vid faderskap och föräldraskap som inte registreras automatiskt kan pappan/föräldern lämna en bekräftelse som är bevittnad av två personer. Bekräftelsen ska också godkännas av mamman och familjerättsenheten. När man tecknar en bekräftelse är det viktigt att man kan visa legitimation.

Faderskap och föräldraskap kan också beslutas via dom i domstol.

Gift mamma

När en kvinna och en man som är gifta med varandra får barn räknas mannen automatiskt som pappa till barnet. Inga intyg behöver skrivas under. Båda blir vårdnadshavare.

Ogift mamma

När ett barn föds och mamman inte är gift kontaktar Skatteverket oss på familjerättsenheten. Vi skickar ett brev till mamman och ber henne att kontakta oss för att boka en besökstid.

Bor mamman tillsammans med pappan deltar båda vid besöket. Pappan intygar skriftligt att han är förälder till barnet. Är mamman och pappan överens om att ha gemensam vårdnad om barnet kan de anmäla det till Skatteverket i samband med besöket. Annars går det bra att göra det senare.

Bor mamman och pappan inte tillsammans bokas som regel ett första besök med enbart mamman som får tala om vem som är pappan. Pappan kontaktas sedan och får berätta sin inställning.

Barn inflyttat från ett annat land

Om ett barn flyttar in från ett annat land kontrollerar Skatteverket vilka som är barnets föräldrar. Om det är oklart vilka som är föräldrar meddelar Skatteverket familjerättsenheten som utreder föräldraskapet.

Assisterad befruktning

Har assisterad befruktning genomförts i en heterosexuell relation registreras mannen i äktenskapet automatiskt som barnets pappa om mamman och pappan är gifta när barnets föds.

Är kvinnan ogift måste faderskapet fastställas genom en bekräftelse från mannen. En förutsättning är att mannen lämnat ett samtycke till behandlingen.

Ett lesbiskt par som genomgår en assisterad befruktning kommer att vara föräldrar till det barn som föds om partnern eller sambon till den kvinna som föder har samtyckt till behandlingen. Behandlingen måste ha skett på ett svenskt sjukhus. Registrering av föräldraskap sker inte automatiskt.  Mamman och hennes fru, sambo eller partner ska intyga föräldraskapet hos familjerättsenheten.  Samtidigt kan de också anmäla om gemensam vårdnad till Skatteverket.

Lesbiska par som genomför en assisterad befruktning genom insemination i egen regi eller utomlands räknas inte som föräldrar i lagens mening. Då försöker vi på familjerättsenheten först ta reda på vem som är pappa till barnet. Om det inte går, vilket det i allmänhet inte gör om donatorn är okänd, kan kvinnans partner adoptera barnet. Kvinnorna måste då vara gifta med varandra.

När det är oklart vem som är pappa

I vissa fall uppstår tveksamhet om vem som är pappa till barnet. Den man som kvinnan har uppgivit som pappa kan känna sig osäker på om han verkligen är pappan. Han har då rätt att begära ett rättsgenetiskt test. Det är familjerättsenheten som genomför och bekostar undersökningen.

Om en rättsgenetiskt undersökning visar att en annan man är far till barnet kan den genetiske fadern bekräfta faderskapet. Bekräftelsen ska godkännas av modern och av familjerättsenheten om modern är gift men den äkta maken inte är genetisk fader kan äkta maken bekräfta att en annan man är genetisk fader.

Ibland slutförs inte en påbörjad faderskapsutredning till exempel om det saknas uppgifter eller om det kan vara till skada för barnet eller mamman. Då kan nämnden för arbete och välfärd besluta att utredningen ska avslutas.  

Familjerättsenhetens skyldigheter

Familjerättsenheten har enligt lag skyldighet att fastställa vilka som är ett barns föräldrar. Medverkar inte de som är föräldrar till att det blir fastställt vilka som är barnets föräldrar kan frågan på familjerättsenhetens initiativ tas upp i domstol. Är man inte fastställd som förälder kan man inte heller utifrån sitt föräldraskap hävda rätt till umgänge med barnet.

Kontakt

 • Familj och förälder

  0470-410 00

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Obokade besök: Växjö kommuns kontaktcenter, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

  Bokade besök; Sandgärdsgatan 26 C, Växjö

  Öppettider

  Kontaktcenter; Måndag-fredag, klockan 13.00-16.30

  Sandgärdsgatan: Måndag-fredag, klockan 08.00-16.30, lunchstängt 12.00-13.00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 augusti 2021
Stöd och omsorg