Vigselförrättare jourschema

Jourschemat över vilka vigselförrättare som arbetar lördagar 2021.

Vigselförrättare 2021

Vakant

Vecka: 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49

Vakant

Vecka: 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50

Lena Johannesson

Vecka: 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51
Telefon: 070-40 42 155
E-post: johannesson_lena@yahoo.com

Vakant

Vecka: 4, 12, 20, 28, 36, 44, 52

Monica Tengius 

Vecka: 5, 13, 21, 29, 37, 45
Telefon: 073-62 72 143
E-post: monica.tengius@vaxjo.se

Pernilla Sjöberg

Vecka: 6, 14, 22, 30, 38, 46
Telefon: 070-27 07 322
E-post: pernillasjoberg47@gmail.com

Berit Skogmalm

Vecka: 7, 15, 23, 31, 39, 47
Telefon: 070-30 01 449
E-post: blm120@hotmail.com

Lena Wibroe

Vecka: 8, 16, 24, 32, 40, 48
Telefon: 076-86 46 581
E-post: lena.wibroe@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juni 2021
Stöd och omsorg