Vigselförrättare jourschema

Jourschemat över vilka vigselförrättare som arbetar lördagar 2019.

Vigselförrättare 2019

Lena Johannesson

Vecka: 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50
Telefon: 070-40 42 155
E-post: johannesson_lena@yahoo.com

Kjell Jönsson

Vecka: 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51
Telefon: 0470-287 09 och 070-52 65 143
E-post: 047028709@telia.com

Mats Rydberg

Vecka: 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49
Telefon: 0470-416 38 och 070-29 99 607
E-post: mats.rydberg@vaxjo.se

Pernilla Sjöberg

Vecka: 5, 13, 21, 29, 37, 45
Telefon: 070-98 44 490
E-post: pernilla.sjoberg@telia.com

Berit Skogmalm

Vecka: 6, 14, 22, 30, 38, 46 
Telefon: 070-30 01 449
E-post: blm120@hotmail.com

Monica Tengius 

Vecka: 4, 12,20, 28, 36, 44, 52
Telefon: 073-62 72 143
E-post: monica.tengius@vaxjo.se

Lena Wibroe

Vecka: 7, 15, 23, 31, 39, 47
Telefon: 076-86 46 581
E-post: lena.wibroe@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2019
Stöd och omsorg