Familjebehandling och rådgivning

För barnfamiljer finns det möjlighet att få stöd och rådgivning i frågor som gäller familjelivet.

Stöd för familjer med barn i åldern 0-5 år

Att vara förälder är fantastiskt på många sätt, men inte alltid så enkelt. Om du behöver stöd i ditt föräldraskap kan få hjälp av socialrådgivarna.

Socialrådgivarna arbetar rådgivande, behandlande och förebyggande och har, precis som du, målet att ditt barn ska må bra. Vi samarbetar också med barnmorskemottagning (BMM), barnhälsovård (BHV) och förskola om det hjälper er familj.

Vi kan till exempel erbjuda:

  • Familjesamtal, där vi kan prata om hur ni har det i familjen och hur man kan minska bråk och konflikter.
  • Samtal till föräldrar kring utmaningar i föräldraskapet.
  • Vara med på möten med förskolan vid behov.

Vi arbetar på uppdrag av dig som förälder och ditt barn, utifrån era behov och önskningar för barnets bästa.

Vi har möjligheten att träffa er föräldrar eller hela familjen tillsammans. Vi erbjuder även föräldragrupper för stöd i ditt föräldraskap.
Vi har tystnadsplikt och skriver ingen dokumentation.

Kontakta socialrådgivarna

Om du som förälder har frågor kring ditt barn eller ditt föräldraskap är du välkommen att kontakta oss via Växjö kommuns kontaktcenter på telefonnummer 0470-410 00.

Stöd för familjer med barn och ungdomar i åldern 6-16 år

Mycket händer under skoltiden och ibland kan du som förälder ha frågor kring ditt barn, ditt föräldraskap eller känna oro för skolsituationen eller ditt barns mående. Då kan du få hjälp av skolsocionomerna.

Skolsocionomerna kan stötta dig som förälder tillsammans med ditt barn. Vi arbetar rådgivande och förebyggande och har, precis som du, målet att ditt barn ska må bra.

Vid behov samarbetar vi även med skolan om det hjälper er familj.

Vi kan till exempel erbjuda:

  • Familjesamtal, där vi pratar om hur ni har det i familjen och hur man kan minska bråk och konflikter.
  • Samtal till föräldrar kring utmaningar i föräldraskapet.
  • Vara med vid skolmöten vid behov.

Vi arbetar på uppdrag av dig som förälder och ditt barn, utifrån era behov och önskningar för barnets bästa.

Vi kan träffa föräldrar och barn separat eller tillsammans.

Vi erbjuder även föräldragrupper för stöd i ditt föräldraskap.

Vi har tystnadsplikt och skriver ingen dokumentation.

Kontakta skolsocionomerna

Om har frågor kring ditt barn eller ditt föräldraskap är du välkommen att kontakta oss via Växjö kommuns kontaktcenter på telefonnummer 0470-410 00.

Familjebehandling för familjer med barn i åldern 0-12 år

På Familjehuset arbetar vi med familjebehandling i öppenvård utifrån ett uppdrag av utredande socialsekreterare. På Familjehuset kan familjer med barn i åldrarna 0-12 år få stöd och hjälp i frågor som gäller familjelivet.

För att utveckla familjens kraft till ett självständigt liv vill vi stärka det som redan fungerar bra i familjen. Det är viktigt att alla i familjen får komma till tals. Genom att ställa frågor till var och en kan vi hjälpa din familj att få syn på nya lösningar. Vi erbjuder även föräldrautbildningar, föräldragrupper och umgängesgrupper. Familjehuset ligger på Kastanjevägen 11 i Växjö.

Hur gör jag om min familj behöver stöd?

Om du och din familj behöver stöd kontaktar du en socialsekreterare på avdelningen barn och familj som träffar dig för att bedöma om Familjehuset är det bästa för din familj just nu. På vilket sätt vi arbetar för att stödja din familj och under hur lång tid vi har kontakt varierar utifrån era behov och förutsättningar.

Vårt stöd kostar dig ingenting och vi har tystnadsplikt.

Kontakter

Senast uppdaterad: 26 juni 2024