Stöd- och behandlingsboende

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar behöver komma till en trygg tillvaro någon annanstans för en längre eller kortare tid.

Barn och ungdomar som behöver vård utanför hemmet ska i första hand få hjälp till lösningar i sin närmiljö. Alla placeringar utanför familjen ska ha en detaljerad behandlingsplan. Den ska beskriva vad som ska uppnås, vilket stöd som ska ges och vem som är ansvarig.

Växjö kommun har hem för vård eller boende som förkortas HVB. Vi köper också stöd- och behandlingsboende av andra.

Utifrån barnets bästa gör socialtjänsten en utredning och beslutar om barnet eller ungdomen ska placeras utanför hemmet. Detta kan ske även om barnet, ungdomen eller vårdnadshavaren inte samtycker.

Placering utanför hemmet görs enligt socialtjänstlagen eller lagen om vård av unga.

Ungdomsboende HVB

Ungdomsboende vänder sig till dig som är 13-20 år och inte klarar av att bo och ta hand om dig själv utan behöver stöd och hjälp.

Familjehem

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar behöver komma till en trygg tillvaro hos en annan familj för en längre eller kortare tid.

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. Föräldrarna kanske lider av någon sjukdom, har missbruksproblem eller inte kan ta hand om sitt barn av andra orsaker.

Finns det släktingar eller andra anhöriga som kan hjälpa till utreds möjligheten att bo hos dem i första hand. Om det är för barnets bästa har det fortsatt kontakt med sina föräldrar och sin släkt. Barnet kan bo i familjehem några månader, flera år eller under hela sin uppväxt.

Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar

Flyktingbarn och ungdomar som kommer till Sverige utan vårdnadshavare kan få det stöd som de behöver. Vi har olika boenden för asylsökande ungdomar och för ungdomar som har fått uppehållstillstånd. Vi har även stödlägenheter för dem som har fått uppehållstillstånd och som är mellan 18-20 år. 

Kontakter

 • Stöd och hjälp

  0470-410 00

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Obokade besök: Växjö kommuns kontaktcenter, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

  Bokade besök: Sandgärdsgatan 26 C, Växjö

  Övrigt

  Öppettider

  Kontaktcenter: Måndag-fredag, klockan 07.30-16.30

  Sandgärdsgatan: Måndag-torsdag klockan 09.00-12.00 och 12.45-16.30, fredag klockan 09.00-12.00 och 12.45-16.00

Senast uppdaterad: 15 februari 2024