Föräldrautbildning

Som förälder kan du ibland behöva stöd i ditt föräldraskap. Växjö kommun erbjuder olika former av föräldrautbildningar för dig som vill utveckla ditt föräldraskap, knyta kontakter med andra föräldrar, utbyta erfarenheter och få stöd.

Här kan du läsa om olika föräldrautbildningar och föräldragrupper som finns i Växjö kommun.

ABC 3-12 år är ett föräldrastödsprogram som syftar till att stärka relationen mellan dig och ditt barn.

Utbildningens innehåll

Träff 1- Visa kärlek

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 - Vara med

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 - Visa vägen

Hur kan ett lugnt föräldraskap användas? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 - Välja strider

Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Vem kan gå utbildningen?

Alla föräldrar eller andra viktiga vuxna med barn i åldern 3-12 år som bor i Växjö kommun. Utbildningen är endast för vuxna deltagare, men självklart är spädbarn välkomna att följa med.

Hur går det till?

Utbildningen består av fyra träffar. Varje träff är 2,5 timmar inklusive fikapaus. Vi träffas i grupp på olika platser i Växjö kommun.

Utbildningens start

Intresseanmälan tas emot löpande och när tillräckligt många har anmält sig meddelar vi datum för utbildningsstart.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Information och intresseanmälan

Du anmäler dig till utbildningen via en e-tjänst Länk till annan webbplats.. Där kan du också skicka in frågor.

ABC – Tonår (Alla Barn i Centrum) är ett föräldrastödsprogram som syftar till att stärka relationen mellan dig och din tonåring.

Utbildningens innehåll

ABC Tonår är ett generellt föräldrastödsprogram som riktar sig till alla föräldrar som har tonåringar hemma. ABC - Tonår syftar till att främja barns positiva utveckling och stärka relationen mellan viktiga vuxna och tonåringar.

Träff 1 – Vara tillsammans

 • Att vara tonårsförälder.
 • Hitta sätt att ha tid ihop med din tonåring.

Träff 2 – Bra samtal

 • Lyssna och bekräfta din tonåring.
 • Kommunicera på ett lugnt sätt.

Träff 3 – Välja en lugn väg

 • Må bra som förälder och minska stress.
 • Hantera besvärliga situationer på ett lugnt sätt.

Träff 4 – Hantera problem

Att stå kvar som förälder även då du ställs inför utmanande situationer.

Vem kan gå utbildningen?

Alla föräldrar, bonusföräldrar eller andra vuxna som lever med tonåringar hemma och bor i Alvesta, Lessebo, Uppvidinge, Växjö eller Älmhults kommun.

Hur går det till?

Du kan välja att ingå i gruppen som ges dagtid alternativt ingå i kvällsgruppen. Vid varje tillfälle är vi två gruppledare som träffar er. Kursen består av fyra tillfällen. Varje träff är 2,5 timmar. Vi träffas fysiskt i arbete och välfärds lokaler i Växjö.

Utbildningens start

En kursstart per termin. Vid stort intresse kan kursen ges två gånger per termin. Intresseanmälan tas emot löpande och när tillräckligt många anmält sig meddelar vi datum för kursstart.

Kursen startar den 17 september 2024 klockan 18.00. Därefter träffas vi följande datum:

 • 23 september, klockan 18.00-20.30
 • 30 september, klockan 18.00-20.30
 • 7 oktober, klockan 18.00-20.30

Plats

Sandgärdsgatan 26 i Växjö

Kostnad

Kostnadsfritt

Information och intresseanmälan

Anmälan senast den 1 september 2024 via e-post till jeanette.landebring@vaxjo.se eller jojjo.ekstrom-sefedini@vaxjo.se
Telefon 0470-410 00 (Växjö kommuns kontaktcenter)

Utbildningens innehåll

Kurstillfälle 1

Handlar om aktivt ledarskap.

Kurstillfälle 2

Handlar om mod, självkänsla och självförtroende.

Kurstillfälle 3

Handlar om att förstå beteende.

Kurstillfälle 4

Handlar om att utveckla ansvar.

Kurstillfälle 5

Handlar om Kommunikation – nyckeln till allt samarbete.

Kurstillfälle 6

Handlar om att skapa en gemenskap och goda relationer.

Kurstillfälle 7

Handlar om utvärdering, diplomutdelning och avslutning.

Vem kan gå utbildningen?

Föräldrar som har barn i förskola/skola, 0 – 12 år.

Hur går det till?

En träff i veckan under tre timmar i grupp som varar under sju veckor (totalt 21 h).

Utbildningens start

Intresseanmälan tas emot löpande och när tillräckligt många har anmält sig meddelar vi datum för kursstart.

Kostnad

Kostnadsfritt

Information och intresseanmälan

Via e-post till samehsattar.hasan@vaxjo.se
Telefon 0470- 410 00 (Växjö kommuns kontaktcenter)

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig som förälder ökad kunskap och möjlighet att utveckla dina egna redskap för att underlätta och göra situationen mer hanterbar och begriplig för ditt/dina barn efter en separation. Föräldrautbildningen består av pedagogiska inslag och gruppsamtal där fokus i grupperna är barnen och hur barnen påverkas av föräldrars konflikt vid separation.

Utbildningen har tre huvudsakliga syften:
• att inge föräldrarna hopp
• att synliggöra barnets behov och situation
• att arbeta med frågan ”Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn”.

Vem kan gå utbildningen?

Utbildning för föräldrar som separerat och har svårt med samarbetet kring sitt/sina barn.

Hur går det till?

För att underlätta för föräldrar erbjuds möjligheten att delta i utbildningen vid olika tillfällen om båda föräldrarna vill närvara. Ett föräldrapar kan inte vara i samma grupp. Utbildningen hålls i blandade grupper med både kvinnor och män. Varje grupp träffas tre gånger och varje utbildningstillfälle är cirka 1,5 timmar långt.

Utbildningens start 2024

Ojämna veckor: 12/9, 26/9 samt 10/10.
Jämna veckor: 3/10, 17/10 samt 31/10
Tid: Klockan 17:30-19:00 oavsett grupp.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Information och intresseanmälan

Kontakta Familjehuset, telefon 0470-410 00, för mer information.
Du anmäler dig till utbildningen via en e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Ytterligare stöd

Stöd till barn när föräldrar är i konflikt
Samarbete efter skilsmässa

Utbildningens innehåll

Kurstillfälle 1

Handlar om beteende.

Kurstillfälle 2

Handlar om anknytning.

Kurstillfälle 3

Handlar om konflikt.

Kurstillfälle 4

Handlar om autonomi.

Kurstillfälle 5

Handlar om empati.

Kurstillfälle 6

Handlar om balans.

Kurstillfälle 7

Handlar om förändring.

Kurstillfälle 8

Handlar om glädje och smärta.

Kurstillfälle 9

Handlar om motgång.

Kurstillfälle 10

Utvärdering av kursen.

Vem kan gå utbildningen?

Föräldrar till tonåringar 13–18.

Hur går det till?

En träff i veckan under 2 timmar i grupp som varar under tio veckor (totalt 20 timmar).

Utbildningens start

Intresseanmälan tas emot löpande och när tillräckligt många har anmält sig meddelar vi datum för kursstart.

Kostnad

Kostnadsfritt

Information och intresseanmälan

Via e-post till afrahadamyonis.ismail@vaxjo.se
Telefon 0470-410 00 (Växjö kommuns kontaktcenter)

Utbildningens innehåll

Innehållet utgår från forskning om föräldraskap och FN:s barnkonvention. Materialet bygger också på undersökningar om vilken information utrikesfödda föräldrar önskar om Sverige. Nedan ser du kort vad utbildningen innehåller.

Träff 1 – Familj i nytt land

Träffen handlar om hur samhället i Sverige har förändrats, om att vara familj i ett nytt land och om barnets fritid.

Träff 2 – Skola, pojkar och flickor

Hur kan föräldrar stödja barnen när de går i förskolan och skolan? Gör vi lika eller olika mellan pojkar och flickor?

Träff 3 – Hälsa och sjukvård

Vad kan man göra för att må bra som familj och vad gör man om barnet eller någon i familjen mår dåligt?

Träff 4 – Föräldrars rättigheter och skyldigheter

Vilket stöd kan du få som förälder och vilka rättigheter har barn? Hur påverkas vi av stress i vardagen?

Träff 5 - Att vara förälder till en tonåring

Hur kan du stötta din tonåring? Vi samtalar om ämnen som tobak, droger, kriminalitet och om kärlek i tonåren.

Vem kan gå utbildningen?

Föräldraskap i Sverige är till för dig som är utrikesfödd förälder med barn i åldern 0–18 år och som vill veta mer om det svenska samhället.

Hur går det till?

Vid fem tillfällen får du träffa andra föräldrar i grupp tillsammans med utbildade gruppledare och samtala utifrån olika teman. Varje träff är 2,5 timmar.

Utbildningens start

Föräldrautbildningen hålls kontinuerligt under året på arabiska, somaliska och svenska med tolk.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Information och intresseanmälan

Via e-post till camilla.kronholm@vaxjo.se eller abdulahimohamed.alale@vaxjo.se
Telefon 0470-410 00 (Växjö kommuns kontaktcenter)

Föräldrawebben är ett digitalt program online vars syfte är att stärka relationen mellan viktiga vuxna och tonåringen samt förebygga eller minska konflikter.

Utbildningens innehåll

Föräldrawebben är ett program online där du som förälder genomför kursen på egen hand, med stöd av en föräldraguide. Föräldrar som deltar i programmet får under en period av tio veckor tillgång till en webbportal där de går igenom en kurs individuellt med digital kontakt med föräldraguiden.

Inledande avsnitt

Introduktion
Mål

Huvudavsnitt

 • Tid tillsammans
 • Lyssna och bekräfta
 • Välja strider/problemlösning
 • Att släppa taget

Hela kursen tar ungefär åtta veckor att genomföra. Du har under tio veckor stöd av och möjlighet att ställa frågor till föräldraguiden från öppenvården i Växjö kommun. Efter genomgången av de fyra huvudavsnitten kan du välja att ta del av de bonusavsnitt som finns i portalen.

Vem kan gå utbildningen?

Alla föräldrar, bonusföräldrar eller andra vuxna som lever med tonåringar hemma och bor i Växjö kommun.

Hur går det till?

Efter anmälan kontaktas du via e-post av föräldraguiden från öppenvården i Växjö kommun med inloggningsuppgifter och instruktioner för webbportalen. Genom webbportalen genomgår du samtliga delar av kursen inklusive en introduktion och ett kort avsnitt där du formulerar dina egna mål för kursen.

Varje avsnitt tar ca 60 minuter, där du får läsa texter, se på filmer och svara på frågor. Avsnitten blir tillgängliga med två veckors mellanrum då du har möjlighet att öva och praktisera det du lärt dig. Hela kursen tar ungefär åtta veckor att genomföra. Du har under tio veckor stöd av och möjlighet att ställa frågor till föräldraguiden.

Kursstart

Eftersom kursen är individuell och digital sker kursstart löpande.

Kostnad

Kostnadsfritt

Information och intresseanmälan

Kontaktperson

Jennie Månsson
E-post jennie.mansson@vaxjo.se
Telefon 0470-410 00 (Växjö kommuns kontaktcenter)

Du anmäler dig till föräldrawebben via en e-tjänst Länk till annan webbplats.. Där kan du också skicka in frågor.

SES, Samarbete efter skilsmässan, är ett digitalt och interaktivt verktyg som kan hjälpa föräldrar att hantera den kris som skilsmässa eller separation ofta innebär. Du kan använda SES både inför, under och efter en separation.

Om du vill få tillgång till SES så behöver du vara folkbokförd i Växjö kommun. Det digitala utbildningsmaterialet finns på svenska, engelska och arabiska.

Mer information om SES

Utbildningens innehåll

Trygghetscirkeln ”för ett reflekterande föräldraskap”, är ett program baserat på sextio års forskning om hur trygghet främjas hos våra barn. Programmet utgår från ett antal specifika teman, uppdelat på åtta kapitel, som har visat sig vara extra viktiga för att skapa trygghet hos barn genom att främja trygga relationer mellan barnet och dess omsorgsperson.

Det är utformat på ett sätt som är stödjande och enkelt att ta till sig. Genom olika videoklipp får du följa föräldrar som själva har deltagit i programmet och som generöst har erbjudit sig att delta i hopp om att hjälpa andra föräldrar. Det vi ser på filmerna kopplar vi sedan till deltagarnas egna erfarenheter och du får möjlighet och utrymme att tillsammans med behandlare, och eventuellt andra föräldrar, reflektera över ditt eget föräldraskap och hur din egen uppväxt kan ha påverkat dig i olika avseenden.

Mål med utbildningen

 • Förstå ditt barns känslovärld genom att lära dig att läsa de känslomässiga behoven
 • Stöd ditt barns förmåga att hantera känslor
 • Förbättra utvecklingen av ditt barns självkänsla
 • Känna dig trygg och stärkt i din föräldraroll

Vem kan gå utbildningen?

Trygghetscirkeln riktar sig till föräldrar som har barn från fyra månader och upp till tonåren, även bonusföräldrar som bor tillsammans med barnet/barnen. Du kan även gå utbildningen medan du väntar ditt barn.

Vi startar olika grupper för föräldrar med barn i olika åldrar.

Programmet erbjuds på svenska och engelska. Vid behov av tolk kan detta i vissa fall gå att ordna.

Hur går det till?

Utbildningen kan genomföras enskilt eller i grupp. Varje tillfälle är mellan 90 och 120 minuter långt, inklusive en kortare paus. Träffarna sker vanligtvis en gång i veckan men kan även läggas tätare eller glesare utifrån förutsättningar, behov och mål med genomförandet.

Utbildningens start

30 september 2024, klockan 15.00-16.30.

Kostnad

Kostnadsfritt

Information och intresseanmälan

Via e-post till sofie.lind@vaxjo.se
Telefon 0470-410 00 (Växjö kommuns kontaktcenter)

Kontakter

 • Stöd och hjälp

  0470-410 00

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Obokade besök: Växjö kommuns kontaktcenter, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

  Bokade besök: Sandgärdsgatan 26 C, Växjö

  Övrigt

  Öppettider

  Kontaktcenter: Måndag-fredag, klockan 07.30-16.30

  Sandgärdsgatan: Måndag-torsdag klockan 09.00-12.00 och 12.45-16.30, fredag klockan 09.00-12.00 och 12.45-16.00

Senast uppdaterad: 24 juni 2024