Hot och våld i din närhet

Har någon i familjen blivit utsatt för hot och våld? Behöver du råd, stöd och hjälp för att förändra din situation?

Oavsett om du är kvinna eller man, barn eller vuxen, är utsatt för våld eller är den som hotar eller utövar våld kan du kontakta oss för att få hjälp.

Familjefrid Kronoberg

Telefon

0470-79 60 47

Besöksadress

Sandgärdsgatan 24

E-post

familjefrid@vaxjo.se

Vi kan erbjuda råd och stöd, behandling och krisbearbetning.

 • Barn som upplevt våld i en nära relation.
 • Kvinnor som utsatts för våld av någon närstående eller själv utövat våld i en nära relation.
 • Män som utsatts för våld av någon närstående eller själv utövat våld i en nära relation.

Känner du oro för att ett barn eller ungdom far illa eller har problem? Våga reagera! Du kan först ringa till kommunen och få mer information om du är osäker på vad du bör göra.


Våld kan se olika ut

Fysiskt våld

Exempelvis slag, sparkar, att bli fasthållen, knuffad, skakad, kastad eller hotad med vapen.

Psykiskt våld

Exempelvis att förövaren hotar att skada partnern, barnen, husdjur eller sig själv, isolering, förlöjligande, berövande av sömn, kontroll och begränsning av handlingsutrymme.

Sexuellt våld

Exempelvis tvång, hot eller övertalning att delta i sexuella handlingar som man inte vill vara med på.

Ekonomiskt våld

Exempelvis att förövaren kontrollerar ekonomin eller använder partnerns pengar, manipulerar eller luras att skriva på papper.

Materiellt våld

Exempelvis att förövaren förstör ägodelar, river sönder viktiga papper eller foton.

Latent våld

En påminnelse/hot om tidigare våldstillfälle, har stark koppling till det psykiska våldet. Försätter den utsatta i samma trauma som det tidigare våldstillfället.

Försummelse

Medveten feldosering av medicin, lämnad ensam utan tillsyn under långa perioder, får dålig hjälp med skötsel av hygien, inte tillräckligt med mat eller dryck, dålig omsorg är exempel på försummelse.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är hot, tvång, våld och mord som har sin grund i kontrollen av kvinnors sexualitet. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utövas för att förhindra att hedern förloras, alternativt för att återställa den förlorade hedern.

Kontakt

 • Stöd och hjälp

  Reception, Willans Park

  0470-410 00

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Willans Park 3, Växjö

  Öppettider

  Måndag-torsdag, klockan 08.00-12.00 och 13.00-16.30

  Fredag, klockan 08.00-12.00 och 13.00-16.00 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2019