Öppna geografiska data

Öppna geografiska data – Växjö kommun, är vårt sätt att fritt publicera och tillhanda geografisk data från kommunen för alla invånare.

Växjö kommun har stora mängder geografisk data om många ämnen. Vi börjar nu att publicera delar av vårt geografiska data på dessa sidor för att göra det mer tillgängligt. Nu när nästan alla har en smart telefon i fickan och använder internet dagligen så bör även kommunens information vara mer tillgänglig den vägen.

Öppna data

Öppna geografiska data är gratis, maskinläsbar data som kan användas utan några begränsningar. Det öppna datat kan användas i kombination med kommersiellt tillgänglig data från andra parter för att skapa nya tjänster, exempelvis mobilappar.

Du ska ange Växjö kommun som källa när du använder, bearbetar eller sprider våra öppna geografisk data vidare.

Till Öppna geografiska data – Växjö kommunlänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Bygga och bo