Mätning

Om ditt hus hamnar fel i läge eller höjd kan det leda till höjda kostnader för att rätta till fel i byggnationen. Plan- och bygglagen anger därför att byggnad vid behov ska stakas ut.

Vi kan hjälpa dig om du har frågor om:

  • Husutstakning och lägeskontroll i samband med bygglov
  • Mätningstekniska uppdrag
  • Inmätningar av exv. ledningar
  • Avvägning. Gränsvisning
  • Vill ha referenspunkter utlagda

Byggnader och stora tillbyggnader ska alltid stakas ut. Carport, garage och andra mindre byggnader kan undantas.

Stadsbyggnadskontoret kan utföra utstakningen och då ansvarar vi för:

  • tolkning av koordinater utifrån bygglovet och måttsatta planritningar
  • utstakning av byggnad med kontroll mot stomnät i plan och höjd

Det är bygglovsavdelningen som informerar dig om du behöver göra en husutstakning. Husutstakningen sker efter att bygglovet är beviljat och efter det tekniska samrådet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2020
Bygga och bo