Lantmäteriförrättning - förändring av fastighet

Vid en lantmäteriförrättning handläggs alla ärenden som rör bildande och förändring av fastigheter och skapande av rättigheter för olika ändamål.

Det går att bilda nya fastigheter eller ombilda redan befintliga. Alla förändringar av en fastighet ska ske genom en lantmäteriförrättning.

Att kontrollera gränser, skapa rättigheter för utfartsväg på intilliggande fastigheter, organisera samverkan mellan fastigheter för att gemensamt nyttja en bredbandskabel är exempel på åtgärder som kan ske i en lantmäteriförrättning.

En lantmäteriförrättning kan endast påbörjas genom att en skriftlig ansökan inges till lantmäterimyndigheten. Du kan läsa mer om de olika typerna av lantmäteriförrättningar under relaterade dokument, längre ner på sidan.

Frågor och ansvarsområde

Du kan skicka in frågor som rör lantmäteri eller någon fastighet i kommunen till oss. Vi svarar kostnadsfritt på enkla frågor som inte kräver utredning.

Vårt verksamhetsområde är endast Växjö kommun. Om du har frågor om lantmäteri som rör andra kommuner i länet får du kontakta det statliga Lantmäteriet, telefon 0771-63 63 63.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Bygga och bo