Alkohol och droger

Om du dricker för mycket alkohol
eller använder narkotika
kan du få hjälp.

Kommunen har hjälp för dig.

Du kan också få hjälp om någon i din familj dricker mycket alkohol
eller använder narkotika?
Kommunen har hjälp för din familj.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 4 december 2023