Är du rädd för någon i din familj?

Kommunen kan hjälpa dig
om du blivit slagen eller hotad.

Kommunen kan hjälpa dig
om du har blivit slagen eller sparkad.
Kommunen kan hjälpa dig
om du har blivit hotad.

Om du slår andra 
och behöver hjälp att ändra dig
då kan du också få hjälp.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

På kvällar och helger kan du ringa

SOS Alarm, telefon 112

Senast uppdaterad: 4 december 2023