Om du inte har pengar

Om du inte har pengar
till mat, kläder och hyra
eller inte kan betala dina räkningar
kan du tillfälligt få hjälp av kommunen.
Det heter ekonomiskt bistånd.

Tillsammans med en socialsekreterare
tittar ni på hur mycket pengar du har
och vilka kostnader du har.

Du ska visa att du gjort allt du har kunnat
för att få pengar på andra sätt.

Pengar som du får
ska alltid vara för en kort tid
och du ska försöka få ett arbete
så fort som möjligt.

Du kan även få råd
om du har stora skulder.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 4 december 2023