Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för dig
som till exempel behöver kalla på hjälp
om du ramlar
och inte kan ta dig upp själv.

Ditt trygghetslarm fungerar alltid
både på dagen och på natten.
Du kan bara använda trygghetslarmet
när du är hemma.

Du ansöker om trygghetslarm
hos handläggare på omsorgsförvaltningen.
Handläggaren undersöker
om du har rätt till trygghetslarm.

Om du vill veta mer
ring till kommunen
och be att få tala
med en handläggare på omsorgsförvaltningen.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 10 mars 2023