Kartor

Här är en sammanställning av de kartor och kartfunktioner som finns på vår webbplats.

Växjökartan - samlade kartor länk till annan webbplats
Här finns kartor för alla möjliga områden. Exempelvis för gymnasieskolor och lediga tomter, men även kartor över Växjö från 1800-talet och framåt.

Badplatser, motionsspår och lekplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karta som visar badplatser, motionsspår och lekplatser. Det mesta av detta går även att hitta i Naturkartan Växjölänk till annan webbplats, som finns som responsiv webbplats och app till smartphone.

Bullerkarta
Vill du se en övergripande bild över trafikbullernivåerna i Växjö tätort använder du bullerkartan.

Cykelkarta
Cykelkarta över Växjö stad, som pdf-fil. Det mesta av detta går även att hitta i Naturkartan Växjölänk till annan webbplats, som finns som responsiv webbplats och app till smartphone.

Gröna Växjölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karta som visar  alla besöksområden som finns i boken Gröna Växjö - din guide i skog och mark. Det mesta av detta går även att hitta i Naturkartan Växjölänk till annan webbplats, som finns som responsiv webbplats och app till smartphone.

Gång- och cykelstråket - Växjö Runt 
42 km uppmärkt gång- och cykelstråk runt hela Växjö stad, pdf-fil. Detta går även att hitta i Naturkartan Växjölänk till annan webbplats, som finns som responsiv webbplats och app till smartphone.

Historiska kartor
Äldre kartor över Växjö med omgivningar. En del av dessa kartor gör vi tillgängliga här nu på vår hemsida.

Mast- och antennkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här kan du se var det finns bygglovspliktiga master och antenner i Växjö kommun.

Mobiltäckninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här kan du se hur mobiltäckningen är i Växjö kommun.

The Växjö Runt (engelsk version)
Walking and cycling trail, app. 42 km 

Tomter - lediga tomter, detaljplaner och planerad byggnationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karta med information om tomter som sälj av Växjö kommun, aktuella detaljplaner och planerad byggnation.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juli 2019
Politik och demokrati