Fakta Växjö kommun

Här hittar du kortfattad information om Växjö kommun.

 •  I Växjö kommun bor 94 274 (SCB 2020-03-31)
 • 23,5 procent av Växjöborna har utländsk bakgrund (2017) 
 • Bostadsproduktionen har under perioden 2008-2017 legat på cirka 380 nya bostäder per år 
 • I kommunen förvärvsarbetar totalt 44 801 personer (SCB, dagbefolkning 16-64 år, RAMS 2016) Varav:
  - 17 223 personer är sysselsatta i offentlig sektor
  - 25 633 personer är sysselsatta i Växjös näringsliv
  - 1 945 personer sysselsätts i övriga organisationer
 • Största arbetsgivarna är Växjö kommun med nästan 7 100 anställda följt av Region Kronoberg med 5 700 anställda (2017)
 • I Växjö kommun finns 11 tätorter. Växjö stad är störst och har 67 582 invånare. Rottne är den näst största tätorten med 2 415 invånare (2017-12-31)
 • Växjö stad har 17 stadsdelar. Tre stadsdelar är i huvudsak verksamhetsområden och 13 är bostadsområden, varav Teleborg är den största med 13 226 invånare (2017) 
 • År 2014 röstade 85,4 procent av de röstberättigade i kommunvalet och 87,9 procent till riksdagsvalet 
 • Växjö kommuns landareal är 1665,49 km2. Befolkningstätheten är 54,7 invånare/km2 (2017-12-31)
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juni 2020
Politik och demokrati