E-tjänster och blanketter för att bygga och bo

Genom våra e-tjänster och blanketter kan du till exempel söka bygglov, beställa sophämtning, läsa din vattenmätarställning eller ansöka om att få ha vissa djur i tätort.

 

Hämtning av slam, ansökan

Hämtning av slam, ansökan

Att själv ta hand om slam och latrin

Anmälan om ägarbyte

Anmälan om installation av oljeavskiljare och fettavskiljare

Autogiro för vatten och avlopp, anmälan

Enskild avloppsanläggning, ansökan

Förlängt hämtningsintervall för slam, ansökan

Eget omhändertagande av slam, ansökan

Vattenmätarställning, lämna uppgifter

Vatten och avlopp, se dina fakturor, lämna vattenmätarställning m.m.

Ansök om autogiro

Bygglov och anmälan, ansökan

Ansökan om förhandsbesked om möjlighet till bygglov

Ansökan om strandskyddsdispens

Nybyggnadskarta

Ansök om förvärv av kommunal tomt

Lägenhetsregister, flerbostadshus

Lägenhetsregister, småhus inkl. fritidshus

PCB sanering, anmälan

Anmälan till kommunens tomtkö

Värmepumpar, anmälan om installation av värmepumpsanläggning

Ansökan om nedtagning av träd

Ansökan om lantmäteriförrättning

Sök fram detaljplanen för ditt område för att se vad den säger

Sök fram information om dina egna fastigheter och tomträtter

Sök fram stomnätspunkter eller koordinater

Utdrag ur primärkarta

Djur, tillstånd för djur (ej sällskapsdjur) i tätort

Djur, tillstånd för djur (ej sällskapsdjur) i tätort

Nedgrävning av häst (begravning av häst)

Orm, tillstånd att få ha orm i tätort

Orm, tillstånd att få ha orm i tätort

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 september 2019