E-tjänst för förtroendevalda

Genom e-tjänsten kan du som är förtroendevald i Växjö kommun lämna motioner eller interpellationer till kommunfullmäktige.

Du kan också avsäga dig ett eller flera förtroendeuppdrag genom e-tjänsten.

Lämna motion eller interpellation

Avsäg dig förtroendeuppdrag

Senast uppdaterad: 16 september 2022