E-tjänst för förtroendevalda

Genom e-tjänsten kan du som är förtroendevald i Växjö kommun lämna motioner eller interpellationer till kommunfullmäktige.

Du kan också avsäga dig ett eller flera förtroendeuppdrag genom e-tjänsten.

Lämna motion eller interpellation

Avsäg dig förtroendeuppdrag

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2021