Change

Linnéuniversitetet: Design + Change, Visual Communication + Change and Design MA
19 maj - 3 juni 2018

Change, logotyp

Change – En designutställning av och med avgångsstudenter från Linnéuniversitetet

Institutionen för design på Linnéuniversitetet har glädjen att presentera en grupputställning organiserad av institutionens 35 avgångsstudenter som presenterar design som ett medel för förändring.

Denna utställning visar examensprojekten från de internationella programmen Design + Change, Visual Communication + Change and Design MA – tre program som i en svensk kontext är unika med sitt fokus på kopplingarna mellan design, hållbarhet och samhällsförändring. Studenterna presenterar ett brett spektrum av projekt som tar sig an komplexa frågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Design för förändring särskiljer sig från konventionell design genom att dess främsta fokus är en hållbar framtid för såväl miljön som mänskligheten. Klimatförändringar, politiska förändringar och stora folkvandringar hör till de allvarliga problem som konventionell design inte försöker lösa. Design för förändring – som motsats till design med ekonomiskt vinstintresse – behandlar svåra problem genom att fokusera på social, miljömässig och ekonomisk stabilitet. Designstudenterna på Linnéuniversitet presenterar projekt för en hållbar framtid. Genom samarbeten med åtskilliga samhällsgrupper visar nu studenterna sina resultat in en gemensam utställning på Växjö konsthall. Denna utställning är organiserad och gestaltad av studenterna själva och syftar till att tillgängliggöra och presentera dessa arbeten för allmänheten.

Under utställningen kommer ett flertal satellitprojekt och evenemang pågå i Kalmar, Växjö och Älmhult. Utöver dessa kommer publika workshops och guidningar genomföras av de utställande studenterna.

Programpunkter i samband med utställningen

23 maj kl. 14-16 Co-design workshop med X. Shao & L. Schmitz. 
26 maj kl. 15.30-16 Guidad tur
27 maj kl. 12-13 Childrens workshop med E. Axman & E. Karlsson
29 maj kl. 13-17 Hands-on workshop med N. Okruhlicova, J. Meier & F. Bager
30 maj kl. 17.30-18 Guidad tur
3 juni kl. 16-17.30 Media Artes konsert: Beyond Pythagoras! Jonny Axelsson på slagverk och elektronik.

Fritt inträde och ingen anmälan till samtliga programpunkter. Flera av programpunkterna kommer ges på engelska.

English

Change – A Collective Design Exhibition by the graduating students from Linnaeus University

The Department of Design at Linnaeus University is pleased to announce a group exhibition, organised by its thirty-five graduating students, showcasing design as a catalyst for change.

This exhibition presents the graduating projects from the international programmes Design + Change, Visual Communication + Change and Design MA – three programmes unique within a Swedish context in their emphasis on the interconnections between design, sustainability and societal change. The design students present a wide range of projects that tackle complex issues through sustainability. Design for change differs from conventional design as it aims at achieving a more sustainable future for both people and the environment. Climate change, political shifts and migration crises are causing distress and uncertainty in today’s society and are amongst the wicked problems that conventional design cannot resolve.

Design for change – as opposed to design for profit – addresses wicked problems by focusing on social, environmental and economic sustainability. The design students at Linnaeus University are presenting projects for a sustainable future that they have worked on during their final semester. After having worked in collaboration with numerous societal groups, the students now showcase the results of their work in a joint exhibition at Växjö Konsthall. This exhibition has been organized and conceptualised by the design students themselves and opens up new possibilities to communicate their works to the public.

During the course of the exhibition, several satellite projects and events will be active in Kalmar, Växjö and Älmhult. In addition there will be different workshops and guided tours offered by the participating students.

Program during the exhibition

May 23rd 14-16 Co-design workshop by X. Shao & L. Schmitz
May 26th 15.30-16 Guided tour
May 27th 12-13 Childrens workshop by E. Axman & E. Karlsson
May 29th 13-17 Hands-on workshop by N. Okruhlicova, J. Meier & F. Bager
May 30th 17.30-18 Guided tour
June 3rd 16-17.30 Media Artes concert: Beyond Pythagoras! Jonny Axelsson on percussion and electronics.

All the program during the exhibition has free entrance. There are also satellite events held at different locations in Kalmar and Växjö related to the exhibition.

Kontakter

 • Växjö konsthall

  Reception

  0470-414 75

  konsthall@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Västra Esplanaden 10, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö stadsbibliotek
  Växjö konsthall

  Västra Esplanaden 7

  35231 Växjö

  Övrigt

  Övrigt

  På midsommarafton och midsommardagen håller konsthallen stängt

   

  Ordinarie öppettider

  • Söndag och måndag stängt
  • Tisdag-fredag, klockan 12-18
  • Lördag klockan 12-16

  Fritt inträde

  Avvikande öppettider

Senast uppdaterad: 7 januari 2022